دانلود موسیقی متن فیلم Ennio Morricone: The Gangster Collection

(BY Ennio Morricone)

دانلود موسیقی متن فیلم Ennio Morricone: The Gangster Collection

Download Ennio Morricone: The Gangster Collection Soundtrack

ژانر : Score

سال : 1999

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 257MB

مدت زمان : 1:52:46

Track (Number) : 38

01. Sacco And Vanzetti: The Ballad Of Sacco And Vanzetti (3:25)
02. Violent City: Main Titles (2:24)
03. Violent City: Extreme Moment (3:19)
04. The Sicilian Clan: Main Titles (3:37)
05. Once Upon A Time In America: Deborah’s Theme (4:27)
06. The Untouchables: Al Capone (2:55)
07. The Untouchables: End Titles (3:11)
08. Bugsy: Act Of Faith (3:12)
09. The Human Factor: Terrorists! (11:31)
10. The Iron Mayor: The Iron Mayor (2:28)
11. The Iron Mayor: A Net Of Protections (2:08)
12. The Iron Mayor: The State’s Repression (3:29)
13. The Iron Mayor: Drought (1:55)
14. The Iron Mayor: Theme Of Memories (1:31)
15. The Iron Mayor: Tacit Complicity (1:18)
16. The Iron Mayor: Song Of Sicily (2:41)
17. The Iron Mayor: The Mafia (0:52)
18. The Iron Mayor: Secret Reunion (1:22)
19. Father Of The Godfathers: Goodbye Palermo (3:44)
20. Father Of The Godfathers: Corleone (4:11)
21. Father Of The Godfathers: Conspiration (2:22)
22. Father Of The Godfathers: Goodbye To Palermo (Aternative Version) (1:30)
23. The Penitent: The Penitent (4:50)
24. The Penitent: Message (2:39)
25. The Penitent: Far Memories Of Sicily (2:38)
26. The Penitent: Final Event (4:24)
27. The Penitent: The Penitent (Alternate Version) (4:48)
28. To Forget Palermo: Degradation (1:56)
29. To Forget Palermo: Insinuation (2:16)
30. To Forget Palermo: To Come Back To Palermo (4:21)
31. Machine Gun McCain: Machine Gun McCain (1:40)
32. Machine Gun McCain: Machine Gun McCain #2 (1:38)
33. Machine Gun McCain: Machine Gun McCain (Aternative Version) (2:08)
34. Machine Gun McCain: The Ballad Of Hank McCain (1:57)
35. Strangled Lives: Strangled Lives (2:49)
36. Strangled Lives: Colonial City (3:22)
37. Strangled Lives: Hidden Symptoms (2:39)
38. Strangled Lives: The Other Octopus (1:08)

دانلود موسیقی متن فیلم Ennio Morricone: The Gangster Collection

دانلود موسیقی متن فیلم Ennio Morricone: The Gangster Collection

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *