دانلود موسیقی متن سریال Fringe: Season 4

(BY Chris Tilton)

دانلود موسیقی متن سریال Fringe: Season 4 – توسط Chris Tilton

Download Fringe: Season 4 Soundtrack By Chris Tilton

ژانر : Score

سال : 2012

کشور : UK

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 180MB

مدت زمان : 01:17:10

Track (Number) : 30

1. The Skill of the Chase
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 1:06
2. A Protest In September
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 1:47
3. Born Again Fishin’
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 2:27
4. Where the Son Doesn’t Shine
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 2:58
5. Don’t Follow the Money
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 4:11
6. Shut Your Worm Hole
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 3:12
7. Enemy of My Enemy
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 2:16
8. The House of Forgotten Dreams
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 1:32
9. The End of All Things
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 6:22
10. Together Again For the Very First Time
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 3:00
11. Funeral While It Lasted
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 1:38
12. To Betray Or Not To Betray
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 2:32
13. The Future Is How
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 0:52
14. Letters of Transit
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 3:03
15. The Satanic Observers
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 4:01
16. The Sacrificial Stance
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 1:42
17. What’s the Etta With You?
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 1:08
18. The Singularity Is Upon Us
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 3:37
19. From One Universe To Another
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 2:33
20. Shining a Satellite On the Problem
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 2:57
21. Don’t Cross the Beams
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 2:00
22. Telekinetic Energy
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 1:55
23. Kicking Some Astrid
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 2:00
24. Brave New World
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 0:37
25. The Time Traveler’s Strife
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 3:08
26. Support of Call
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 1:28
27. Biblical Distortions
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 6:51
28. Regeneration X
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 2:43
29. The Nine Lives of Olivia Dunham
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 2:11
30. Henrietta
Chris Tilton, Tim Simonec, Hollywood Studio Symphony & Marshall Bowen – 1:27

Dragon Wars: D-War Soundtrack Complete By Steve Jablonsky

دانلود موسیقی متن سریال Fringe: Season 4 – توسط Chris Tilton

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *