دانلود موسیقی متن سریال Gotham: Season 3 Vol.1

(BY David Russo)

دانلود موسیقی متن سریال Gotham: Season 3 Vol.1

Download Gotham: Season 3 Vol.1 Soundtrack By David Russo

ژانر : Score

سال : 2016

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 654MB

مدت زمان : 4:45:35

Track (Number) : 231

3×00 Addtl
1. Bruce’s Training Continues (2:32)
2. The Court of Owls (3:02)
3. Court of Owls Signature (0:16)
4. Meet Jervis Tetch, the Mad Hatter (3:53)
5. Penguin in Love (1:24)
6. Nygma Gets Cocky (1:52)
7. Romance Gone Bad, Penguin Style (3:08)
3×01 Better to Reign in Hell
1. Gordon Finds Lee (0:56)
2. Ridgeback Monster Attacks Pharmacy (0:46)
3. Gordon Fights Ridgeback Monster / Main Title (1:14)
4. GCPD Press Conference (1:27)
5. Stop Blaming the Job / Lucius Arrives (1:06)
6. Penguin Interrupts Press Conference (2:17)
7. Penguin Makes an Offer (1:01)
8. Meet Bruce’s Doppelgдnger (0:13)
9. Bruce Nervous (0:51)
10. Gordon & Vale Talk at the Bar (0:40)
11. Penguins Eat Fish (2:11)
12. Fish Arrives at Gray Pharma / Fish Is Sick (0:44)
13. Jim Fights Tweaker (0:43)
14. Bruce Addresses the Board (0:56)
15. Owl Upset (0:27)
16. The Sirens Strike (0:46)
17. Selina Tips Off Vale (0:15)
18. Selina Upset With Bruce / Bruce’s Doppelgдnger Peeks (0:46)
19. Gordon Cuffs Vale (0:47)
20. Peabody Bait (0:47)
21. Jim Catches Flying Tweaker (0:50)
22. Barnes Is Pissed (0:49)
23. Vale Upset (0:50)
24. Ivy Meets Bruce’s Doppelgдnger (0:40)
25. Penguin Gives His Blessing (0:27)
26. Montage (0:58)
27. Talon Beats Alfred, Kidnaps Bruce (1:38)
3×02 Burn the Witch
1. Bruce Meets Kathryn (1:41)
2. Vale’s Offer (0:47)
3. Barbara Wants a Kiss (1:04)
4. Vale Peels Out (0:12)
5. Ivy Reborn (1:27)
6. Bank Battle (2:03)
7. Penguin’s Speech Regarding Monsters (0:52)
8. Bruce Safe (2:10)
9. Lucius Reveals Ethel’s Body (0:53)
10. Fish Abducts Bullock, Gives Him a Kiss (1:24)
11. Ivy Is Thirsty (1:54)
12. Where’s Bullock? (1:02)
13. Superfast Mutant Slaughters 2 Hapless Guards (0:42)
14. Fish Arrives at Safe House (0:52)
15. Fish Confronts Strange (1:07)
16. GCPD and Press Arrive at Safe House (2:04)
17. Fish Threatens Strange / Penguin Arrives With His Mob (1:19)
18. Penguin’s Mob Attacks (1:32)
19. Penguin Stops Fish (1:15)
20. Penguin Frees Fish (1:03)
21. Ivy Says, “Remember to Water” (0:40)
22. Dancing Lessons (0:28)
23. Bruce Meets His Doppelgдnger (0:54)
24. Lee Returns to Gotham (1:28)
3×03 Look Into My Eyes
1. Previously on Gotham (0:44)
2. Hatter Roll (0:14)
3. Hatter’s 1st Performance (2:25)
4. Bruce 2’s Story (1:03)
5. Bruce 2 Feels No Pain (A) (0:27)
6. Lee Returns to the GCPD (0:49)
7. Jim Greets Lee (1:38)
8. Hatter Visits Doctor (0:43)
9. Hatter Haunts Your Dreams (1:39)
10. Alice Infects Landlord (0:46)
11. Penguin Announces His Candidacy (1:34)
12. Bruce 2 Feels No Pain (B) / Jim Gordon Meets Jervis Tetch (1:36)
13. Tetch Hires Gordon (1:15)
14. Gordon at the Narrows (0:32)
15. Gordon’s Manners Lesson (0:52)
16. Gordon Meets Mario (1:20)
17. Gordon Meets Alice (0:49)
18. Bruce 2 Cuts His Hair (0:52)
19. Bruce 2 Is Gone (0:20)
20. Penguin’s Dinner With Mayor James (0:27)
21. Penguin Asks for Nygma’s Release (0:33)
22. Nygma Released From Arkham (0:26)
23. Lee Is Too Beautiful (0:51)
24. Bruce 2 Fools Selina (1:24)
3×04 New Day Rising
1. Previously on Gotham (0:44)
2. Bullock Interrogates Alice (1:06)
3. Hatter Rings the Bell (1:01)
4. Gordon’s Death Wish (1:04)
5. Bruce Concerned (0:24)
6. Selina Provokes a Fight at the Bang Bang Room (1:24)
7. Nygma & Gilzean Face Off (0:57)
8. Hatter Meets the Tweeds (1:23)
9. You’re Not Bruce! (0:30)
10. Alice Taken From the GCPD (1:31)
11. Bruce 2 Kisses Selina (1:17)
12. A Toast to Butch (0:35)
13. Bullock Squeezes Tweed (1:10)
14. Alice at Hatter’s Lair (1:21)
15. Bullock Frees Gordon From Escort Vehicle (0:48)
16. Bruce 2 Jumps Off of Roof (1:19)
17. Gordon Breaks Hatter’s Spell / Alice Impaled (3:10)
18. Alice in Body Bag (0:43)
19. Gilzean Attacks Nygma / Mayor Penguin Wins Nomination (2:22)
20. Jim Happy for Lee / Bruce 2 Abducted by Owls (1:35)
21. Barnes Infected (0:55)
3×05 Anything for You
1. Mayor Penguin’s Victory Motorcade (1:04)
2. Penguin Talks to Gertrud’s Statue (1:08)
3. The Red Hoods Destroy the Statue (1:00)
4. The Red Hoods Destroy the Statue / Main Title (0:58)
5. Barnes Concerned (0:17)
6. Penguin Mourns Gertrud (1:19)
7. Butch Revealed (0:36)
8. Bruce Hires Gordon (0:15)
9. Lucius Threatens Nygma (0:50)
10. Lee Punches Nygma (0:44)
11. Ballistic Bomber (0:28)
12. The Red Hoods Torch Bus (0:31)
13. Gordon’s Advice for Bruce (1:02)
14. Butch Murders the Red Hoods (0:47)
15. Butch Is a Hero (0:31)
16. Nygma Blackmails Butch (1:34)
17. Butch Tries to Assassinate Penguin (3:56)
18. Bruce & Selina Kiss on Rooftop (1:32)
19. Gordon Flirts With Vale (0:31)
20. Penguin Hugs Nygma (1:18)
21. Tabitha to the Rescue (0:38)
22. Hatter’s Blood Letter (1:36)
3×06 Follow the White Rabbit
1. Previously on Gotham (1:12)
2. Hatter Abducts Newlyweds (1:05)
3. Vale Teases Gordon (0:38)
4. Meet the White Rabbit (0:28)
5. Hatter’s 1st Test (2:49)
6. Hatter’s Next Test (0:38)
7. Penguin & Nygma (1:30)
8. Bullock Spots the White Rabbit (0:23)
9. Gordon Looks Through the Telescope (1:02)
10. Hatter Has Vale (1:46)
11. Hatter Has Lee (1:24)
12. Barnes Feels Virus Power (0:24)
13. Hatter’s Electrocution Test (2:00)
14. Penguin Gives Advice to School Boy (1:40)
15. Gordon Must Choose (1:09)
16. The White Rabbit’s Message (2:16)
17. Hatter’s Final Game / Kill Lee (7:00)
18. Vale at the Hospital (0:41)
19. Nygma Meets Isabella (1:02)
20. Gordon Admits Defeat (0:28)
3×07 Red Queen
1. Valerie Vale Is Done With Jim Gordon (1:45)
2. Hatter Tests the Red Queen (1:25)
3. Nygma & Isabella Kiss (1:24)
4. Hatter Enters Morgue, Steals Alice’s Body (1:08)
5. Lucius & Barnes Discuss Virus / Hatter Drains Alice’s Blood (1:17)
6. Hatter Drains Alice’s Blood (0:53)
7. Hatter Doses Gordon (0:59)
8. Hatter Bumps Into Penguin (0:16)
9. Gordon Trips on the Red Queen (0:37)
10. Barnes’ Blood Boils (0:30)
11. Barnes Figures / Hatter Drips (1:11)
12. Barbara Says, “Play Nice!” (0:48)
13. Bruce & Selina’s 1st Date (1:17)
14. Hatter Attacks Founders’ Dinner (1:33)
15. Gordon’s Last Stop: The Basement / The Person You Used to Be (1:10)
16. Gordon Sees His Father (1:00)
17. Gordon Talks With His Father (2:44)
18. Mario Saves Gordon (0:58)
19. Isabella Loves Ed / While We Breathe, We Shall Defend (2:43)
20. Gordon Rejoins the GCPD / Owl Ring (1:08)
3×08 Blood Rush
1. Barnes Murders the Cleaner / Main Title (2:57)
2. Lee & Mario Talk (0:31)
3. Gordon Returns to the GCPD (0:38)
4. Cleaner Crime Scene / Barnes Visits the Hatter at Arkham (1:01)
5. Hatter & Barnes Discuss Virus (1:18)
6. Hatter & Barnes Discuss Voices (1:01)
7. Barnes Worries (0:17)
8. Barnes Kicks Ass (1:30)
9. Isabella Defies Penguin (2:18)
10. Voices Urge Barnes (1:20)
11. Barnes Fears Virus (1:38)
12. Barbara Goads Lee (0:33)
13. Barnes Sees Red (0:26)
14. Isabella Transforms Into Ms. Kringle (1:19)
15. Barnes Becomes the Executioner (1:34)
16. Penguin’s Play On (0:14)
17. The Death of Isabella (0:19)
17. Barnes Says, “Guilty!” / Gordon Finds Symon’s Body (1:40)
19. Barnes Says, “Guilty!” / Gordon Finds Symon’s Body / End Title (1:45)
3×09 The Executioner
1. Ivy Steals Necklace (2:48)
2. Nygma Sees Isabella’s Body (1:25)
3. Ivy Greets Selina (0:33)
4. Ivy Apologizes to Selina (0:27)
5. Barnes Murders Sugar (1:23)
6. Barnes Explains / Gordon Escapes (3:14)
7. Nygma Says Goodbye to Isabella (1:26)
8. Bruce & Selina Find Owl Key / You Two Are a Couple Now? (1:21)
9. Barnes Pursues Gordon (0:53)
10. Barnes Catches Gordon (1:28)
11. Nygma Discovers Cut Brake Lines (0:49)
12. Gordon vs. Barnes (1:55)
13. Ivy Apologizes Again (0:18)
14. Gordon Thanks Lee (1:49)
15. Nygma Accuses Butch (1:25)
16. Barnes Goes to Arkham Asylum / End Title (1:15)
3×10 Time Bomb
1. Lee & Falcone Dinner (1:01)
2. Gordon Visits Fuse’s Apartment, Saves Mario (1:43)
3. Barbara & Olga (1:16)
4. Nygma Will Take a Hand (1:07)
5. Owl Key Engraving (1:21)
6. Bruce Meets the Whisper Gang (2:39)
7. Whisper Gang Discusses Safe (2:04)
8. Jewelry Store Attack (1:02)
9. Tabitha Loses a Hand (1:59)
10. Feds Want Assassin (0:31)
11. Falcone Pulls Knife on Assassin (0:51)
12. Talon Kills Volk (1:38)
13. Barbara Wants a War (1:20)
14. Falcone Meets Owl (1:52)
15. Jim & Lee’s Proper Goodbye (1:12)
16. Mario Infected (0:49)
3×11 Beware the Green-Eyed Monster
1. Gotham BioLab (0:29)
2. Bruce Discusses Owls (0:40)
3. Crushed Skull Crime Scene (0:47)
4. Barbara & Nygma Discuss Penguin (2:32)
5. Rooftop Owl Discussion (0:32)
6. Mario Beats Gordon (1:14)
7. Gordon Fools the Hatter (1:49)
8. Bruce Discusses Heist / Talon Kills (0:57)
9. Nygma Fantasizes (0:16)
10. Gordon Rushes to Lee (0:22)
11. Lee Gets Married / Jim Fails (4:31)
12. Selina Volunteers (1:17)
13. Bruce Steals Owl Statue (4:10)
14. Nygma Vows to Destroy Penguin (2:13)
15. Gordon Kills Mario (0:50)

دانلود موسیقی متن سریال Gotham: Season 3 Vol.1

دانلود موسیقی متن سریال Gotham: Season 3 Vol.1 – توسط دیوید روسو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *