دانلود موسیقی متن فیلم Inchon

(Complete BY Jerry Goldsmith)

دانلود موسیقی متن فیلم Inchon

Download Inchon Soundtrack Complete By Jerry Goldsmith

ژانر : Score

سال : 2020 (1981)

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 358MB

مدت زمان : 2:34:00

Track (Number) : 67

CD1
1. Main Title (1982 Original Release) (2:26)
2. Resignation (1982 Original Release) (2:16)
3. The Bridge (1982 Original Release) (3:37)
4. The Church (1982 Original Release) (4:03)
5. The Mines (1982 Original Release) (4:24)
6. Task Force (1982 Original Release) (3:11)
7. Medley (1982 Original Release) (2:18)
8. Love Theme (1982 Original Release) (2:54)
9. The Tanks (1982 Original Release) (3:46)
10. Lim’s Death (1982 Original Release) (3:18)
11. The Trucks (1982 Original Release) (2:57)
12. Inchon Theme (1982 Original Release) (3:28)

CD2
1. The Bridge (2006 Score Assembly) (3:38)
2. Prologue And Main Title (2006 Score Assembly) (3:53)
3. The 38th Parallel (2006 Score Assembly) (1:21)
4. Medley (2006 Score Assembly) (2:19)
5. Love Theme (Album Version) (2006 Score Assembly) (2:54)
6. The Aftermath (2006 Score Assembly) (0:56)
7. The Tanks (2006 Score Assembly) (3:45)
8. A Change Of Course (2006 Score Assembly) (1:16)
9. The Church (2006 Score Assembly) (2:30)
10. MacArthur’s Arrival (2006 Score Assembly) (0:55)
11. The Harbor (2006 Score Assembly) (1:19)
12. The Trucks (2006 Score Assembly) (2:58)
13. Corpses (2006 Score Assembly) (1:22)
14. The Children (2006 Score Assembly) (0:51)
15. The Apology (2006 Score Assembly) (2:43)
16. The Lighthouse (2006 Score Assembly) (2:34)
17. The Clock Watcher (2006 Score Assembly) (0:41)
18. The Mines (2006 Score Assembly) (5:11)
19. Resignation (2006 Score Assembly) (2:17)
20. The Landing (2006 Score Assembly) (1:22)
21. Lim’s Death (2006 Score Assembly) (2:12)
22. The Scroll (2006 Score Assembly) (2:22)
23. Task Force (2006 Score Assembly) (3:11)
24. Inchon Theme (2006 Score Assembly) (3:29)

CD3
1. Prologue (Complete Score in Sequence) (1:41)
2. Main Title (Complete Score in Sequence) (2:25)
3. The Bridge/Tanks Arrive (Complete Score in Sequence) (3:37)
4. The 38th Parallel (Complete Score in Sequence) (1:21)
5. MacArthur (Complete Score in Sequence) (1:00)
6. The Aftermath (Complete Score in Sequence) (0:56)
7. The Tragedy (Complete Score in Sequence) (1:14)
8. A Change Of Course (Complete Score in Sequence) (1:16)
9. The Church (Complete Score in Sequence) (2:30)
10. MacArthur’s Arrival (Complete Score in Sequence) (0:55)
11. The Harbor (Complete Score in Sequence) (1:18)
12. The Tanks (Complete Score in Sequence) (2:44)
13. The Trucks (Complete Score in Sequence) (2:57)
14. Lim And The Children (Complete Score in Sequence) (1:31)
15. Corpses (Complete Score in Sequence) (1:21)
16. The Pledge (Complete Score in Sequence) (0:40)
17. The Children (Complete Score in Sequence) (0:52)
18. The Apology (Complete Score in Sequence) (2:42)
19. The Clock Watcher (Complete Score in Sequence) (0:40)
20. The Lighthouse (Complete Score in Sequence) (2:33)
21. The Ships (Complete Score in Sequence) (2:26)
22. The Mines (Complete Score in Sequence) (4:28)
23. Resignation (Complete Score in Sequence) (2:16)
24. The Landing (Complete Score in Sequence) (1:22)
25. Lim’s Death (Complete Score in Sequence) (1:43)
26. The Scroll (Complete Score in Sequence) (2:23)
27. Task Force (Complete Score in Sequence) (1:23)
28. Inchon Theme (Complete Score in Sequence) (3:32)
29. The Children (Alternate) (0:50)
30. The Ships (Alternate) (2:27)
31. Love Theme (Album Version) (2:55)

دانلود موسیقی متن فیلم Inchon

دانلود موسیقی متن فیلم اینچئون – توسط جری گلدسمیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *