دانلود موسیقی متن فیلم Krenek: Piano Music, Vol. 2

(BY VA)

دانلود موسیقی متن فیلم Krenek: Piano Music, Vol. 2

Download Krenek: Piano Music, Vol. 2 Soundtrack

ژانر : Score

سال : 2020

کشور : UK

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 196MB

مدت زمان : 1:21:29

Track (Number) : 27

1. Toccata und Chaconne, Op. 13: I. Toccata (12:54)
2. Toccata und Chaconne, Op. 13: II. Chaconne (12:01)
3. Kleine Suite, Op. 13a: I. Allemande (0:49)
4. Kleine Suite, Op. 13a: II. Sarabande (0:37)
5. Kleine Suite, Op. 13a: III. Gavotte (0:24)
6. Kleine Suite, Op. 13a: IV. Waltzer (0:54)
7. Kleine Suite, Op. 13a: V. Fuge (1:15)
8. Kleine Suite, Op. 13a: VI. Foxtrott (1:20)
9. Piano Suite No. 1, Op. 26 No. 1: I. Andante (1:58)
10. Piano Suite No. 1, Op. 26 No. 1: II. Andante sostenuto (1:36)
11. Piano Suite No. 1, Op. 26 No. 1: III. Allegretto (1:06)
12. Piano Suite No. 1, Op. 26 No. 1: IV. Andante sostenuto (2:17)
13. Piano Suite No. 1, Op. 26 No. 1: V. Allegretto (1:11)
14. Piano Suite No. 2, Op. 26 No. 2: I. Allegro moderato (1:39)
15. Piano Suite No. 2, Op. 26 No. 2: II. Andantino (1:20)
16. Piano Suite No. 2, Op. 26 No. 2: III. Allegro agitato (0:54)
17. Piano Suite No. 2, Op. 26 No. 2: IV. Adagio (4:21)
18. Piano Suite No. 2, Op. 26 No. 2: V. Allegretto (2:02)
19. Piano Sonata No. 5, Op. 121: I. Allegretto con grazia (5:24)
20. Piano Sonata No. 5, Op. 121: II. Andante appassionato (6:59)
21. Piano Sonata No. 5, Op. 121: III. Introduction (7:28)
22. 6 Vermessene, Op. 168: No. 1, — (1:46)
23. 6 Vermessene, Op. 168: No. 2, — (1:46)
24. 6 Vermessene, Op. 168: No. 3, — (1:35)
25. 6 Vermessene, Op. 168: No. 4, — (3:47)
26. 6 Vermessene, Op. 168: No. 5, — (2:34)
27. 6 Vermessene, Op. 168: No. 6, — (1:49)

دانلود موسیقی متن فیلم Krenek: Piano Music, Vol. 2

دانلود موسیقی متن فیلم Krenek: Piano Music, Vol. 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *