دانلود موسیقی متن فیلم Leonard Bernstein – Original Album Classics

(BY VA)

دانلود موسیقی متن فیلم Leonard Bernstein – Original Album Classics

Download Leonard Bernstein – Original Album Classics Soundtrack

ژانر : Classical

سال : 2013

کشور : EU

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 586MB

مدت زمان : 4:14:33

Track (Number) : 35

101. Symphony No. 82 in C major, ‘The Bear’ I. Vivace assai (7:49)
102. Symphony No. 82 in C major, ‘The Bear’ II. Allegretto (6:09)
103. Symphony No. 82 in C major, ‘The Bear’ III. Minuet (4:45)
104. Symphony No. 82 in C major, ‘The Bear’ IV. Finale. Vivace (5:47)
105. Symphony No. 83 in G minor ‘The Hen’ I. Allegro spiritoso (6:54)
106. Symphony No. 83 in G minor ‘The Hen’ II. Andante (6:32)
107. Symphony No. 83 in G minor ‘The Hen’ III. Menuet – Trio. Allegretto (3:59)
108. Symphony No. 83 in G minor ‘The Hen’ IV. Finale. Vivace (3:42)
201. Symphony No. 3 in E flat major, Op. 55 ‘Eroica’ I. Allegro con brio (16:56)
202. Symphony No. 3 in E flat major, Op. 55 ‘Eroica’ II. Marcia funebre. Adagio assai (15:18)
203. Symphony No. 3 in E flat major, Op. 55 ‘Eroica’ III. Scherzo. Allegro vivace (6:04)
204. Symphony No. 3 in E flat major, Op. 55 ‘Eroica’ IV. Finale. Allegro molto (11:22)
205. How a Great Symphony Was Written (Leonard Bernstein Discusses the First Movement of Beethoven’s Eroica with Musical Illustrations) (14:22)
301. Symphony No. 5 I. Trauermarsch (12:34)
302. Symphony No. 5 II. Stьrmisch bewegt, mit grцЯter Vehemenz (14:25)
303. Symphony No. 5 III. Scherzo. Krдftig, nicht zu schnell (17:44)
304. Symphony No. 5 IV. Adagietto. Sehr langsam (11:02)
305. Symphony No. 5 V. Rondo-Finale. Allegro (13:49)
401. Rhapsody in Blue (16:26)
402. An American in Paris (18:24)
501. West Side Story: Symphonic Dances I. Prologue (Allegro moderato) (4:07)
502. West Side Story: Symphonic Dances II. Somewhere (Adagio) (3:52)
503. West Side Story: Symphonic Dances III. Scherzo (Vivace leggiero) (1:18)
504. West Side Story: Symphonic Dances IV. Mambo (Meno presto) (2:15)
505. West Side Story: Symphonic Dances V. Cha-Cha, “Maria” (Andantino con grazia) (0:58)
506. West Side Story: Symphonic Dances VI. Meeting Scene (Meno mosso) (0:43)
507. West Side Story: Symphonic Dances VII. Fugue, “Cool” (Allegretto) (3:03)
508. West Side Story: Symphonic Dances VIII. Rumble (Molto allegro) (1:52)
509. West Side Story: Symphonic Dances X. Finale (Adagio) (2:48)
510. On the Waterfront: Symphonic Suite Andante (with dignity) – Presto barbaro Presto barbaro (2:59)
511. On the Waterfront: Symphonic Suite Adagio – Allegro molto agitato – Alla breve (Poco piu mosso) – Presto come prima (2:17)
512. On the Waterfront: Symphonic Suite Andante largamente – More Flowing – Still More Flowing – Poco meno mosso – Lento (4:52)
513. On the Waterfront: Symphonic Suite Moving Forward, with Warmth – Largamente – A tempo – Calmato – Andante come prima – Sempre avanti, With Intensity – Ancora piu mos (4:26)
514. On the Waterfront: Symphonic Suite Allegro non troppo, molto marcato – Poco piu sostenuto – Moving Forward – Meno mosso (2:50)
515. On the Waterfront: Symphonic Suite A tempo (2:09)

دانلود موسیقی متن فیلم Leonard Bernstein – Original Album Classics

دانلود موسیقی متن فیلم Leonard Bernstein – Original Album Classics

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *