دانلود موسیقی متن سریال L’isola

(Complete BY Ennio Morricone)

دانلود موسیقی متن سریال L'isola

Download L’isola Soundtrack Complete By Ennio Morricone

ژانر : Score

سال : 2018 (2012)

کشور : Italy

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 327MB

مدت زمان : 2:17:20

Track (Number) : 52

CD1
1. Senza ritorno (Titoli di testa) (3:03)
2. L’isola (Chitarra e duduk – versione 1) (4:39)
3. L’isola (Amore primo) (2:34)
4. L’isola (Chitarra e duduk – versione 2) (2:15)
5. L’isola (Tensione prima) (3:48)
6. L’isola (Immobile – versione 1) (2:51)
7. L’isola (Tema primo – versione 1) (3:18)
8. L’isola (Azione prima – versione 1) (2:38)
9. L’isola (Tensione seconda) (3:00)
10. L’isola (Source prima) (1:45)
11. L’isola (Indagine – versione 1) (2:05)
12. L’isola (Amore secondo – versione 1) (2:20)
13. L’isola (Immobile – versione 2) (2:42)
14. L’isola (Replica – versione 1) (4:49)
15. L’isola (Source seconda) (2:22)
16. L’isola (Amore per poco – versione 1) (3:29)
17. L’isola (Dachau) (1:59)
18. L’isola (Azione seconda) (3:30)
19. L’isola (Source terza) (1:37)
20. L’isola (Amore terzo – versione 1) (3:38)
21. L’isola (Amore secondo – versione 2) (2:16)
22. L’isola (Immobile – versione 3) (2:42)
23. L’isola (Tema secondo – versione 1) (2:12)
24. L’isola (Meditazione prima – versione 1) (0:53)
25. L’isola (Indagine – versione 2) (1:32)

CD2
1. L’isola (Intermezzo – versione 1) (2:57)
2. L’isola (Tema primo – versione 2) (3:19)
3. L’isola (Replica – versione 2) (4:48)
4. L’isola (Amore quarto) (2:59)
5. L’isola (Divertimento) (1:28)
6. L’isola (Tema terzo – versione 1) (2:49)
7. L’isola (Tensione terza) (3:04)
8. L’isola (Source quarta) (1:27)
9. L’isola (Amore terzo – versione 2) (3:38)
10. L’isola (Meditazione seconda) (2:27)
11. L’isola (Azione prima – versione 2) (2:39)
12. L’isola (Amore per poco – versione 2) (3:29)
13. L’isola (Source quinta) (2:09)
14. L’isola (Immobile – versione 4) (1:55)
15. L’isola (Replica – versione 3) (4:49)
16. L’isola (Tema secondo – versione 2) (1:28)
17. L’isola (Azione terza) (0:32)
18. L’isola (Dachau – versione 2) (2:06)
19. L’isola (Intermezzo – versione 2) (1:53)
20. L’isola (Indagine – versione 3) (2:03)
21. L’isola (Tensione quarta) (2:39)
22. L’isola (Tema quarto) (2:07)
23. L’isola (Meditazione prima – versione 2) (2:05)
24. L’isola (Immobile – versione 5) (2:15)
25. L’isola (Tema terzo – versione 2) (2:49)
26. L’isola (Amore secondo – versione 3) (2:18)
27. L’isola (Finale) (3:13)

دانلود موسیقی متن سریال L’isola

دانلود موسیقی متن سریال L’isola – توسط انیو موریکونه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *