دانلود موسیقی متن بازی Maximum Overdrive: Team Sonic Racing

(BY VA)

دانلود موسیقی متن بازی Maximum Overdrive: Team Sonic Racing

Download Maximum Overdrive: Team Sonic Racing Soundtrack

ژانر : Soundtrack

سال : 2019

کشور : Japan

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 450MB

مدت زمان : 3:12:01

Track (Number) : 129

CD1
1. Green Light Ride – Main Theme of TSR (4:37)
23. Lost Palace: Final Lap (2:02)
24. Lost Palace: Goal (0:09)
21. Lost Palace: Intro Fly-by (0:17)
22. Lost Palace: Lap Music (3:32)
32. Ice Mountain: Final Lap (1:26)
33. Ice Mountain: Goal (0:14)
30. Ice Mountain: Intro Fly-by (0:21)
31. Ice Mountain: Lap Music (3:36)
70. Market Street: Final Lap (1:36)
71. Market Street: Goal (0:10)
69. Market Street: Lap Music (3:37)
27. Whale Lagoon: Final Lap (2:35)
28. Whale Lagoon: Goal (0:08)
25. Whale Lagoon: Intro Fly-by (0:20)
26. Whale Lagoon: Lap Music (4:07)
19. Ocean View: Final Lap (2:12)
20. Ocean View: Goal (0:10)
17. Ocean View: Intro Fly-by (0:19)
18. Ocean View: Lap Music (3:54)
65. Clockwork Pyramid: Final Lap (1:32)
66. Clockwork Pyramid: Goal (0:14)
63. Clockwork Pyramid: Intro Fly-by (0:24)
64. Clockwork Pyramid: Lap Music (3:27)
13. Doctor’s Mine: Final Lap (2:21)
14. Doctor’s Mine: Goal (0:10)
11. Doctor’s Mine: Intro Fly-by (0:25)
12. Doctor’s Mine: Lap Music (3:54)
68. Market Street: Intro Fly-by (0:23)
9. Mother’s Canyon: Final Lap (2:26)
10. Mother’s Canyon: Goal (0:09)
7. Mother’s Canyon: Intro Fly-by (0:16)
8. Mother’s Canyon: Lap Music (2:43)
15. System – Main Menu (1:31)
93. System – Mod Pods (1:54)
54. System – Online Multiplayer (1:10)
29. System – Options (0:28)
79. System – Player Stats (0:45)
3. System – Select Game Mode (1:59)
2. System – Start Screen (1:51)
67. System – Tips (0:42)
5. Wisp Circuit: Final Lap (2:41)
6. Wisp Circuit: Goal (0:08)
4. Wisp Circuit: Intro Fly-by/Lap Music (4:21)
52. Pinball Highway: Final Lap (1:02)
53. Pinball Highway: Goal (0:12)
50. Pinball Highway: Intro Fly-by (0:16)
51. Pinball Highway: Lap Music (2:07)
36. Frozen Junkyard: Final Lap/Goal (2:02)
34. Frozen Junkyard: Intro Fly-by (0:23)
35. Frozen Junkyard: Lap Music (3:22)
82. Thunder Deck: Final Lap (2:17)
83. Thunder Deck: Goal (0:13)
80. Thunder Deck: Intro Fly-by (0:24)
81. Thunder Deck: Lap Music (2:51)
39. Hidden Volcano: Final Lap (1:07)
40. Hidden Volcano: Goal (0:10)
37. Hidden Volcano: Intro Fly-by (0:23)
38. Hidden Volcano: Lap Music (2:22)
57. Sand Road: Final Lap (1:35)
61. Boo’s House: Final Lap (1:06)
62. Boo’s House: Goal (0:12)
59. Boo’s House: Intro Fly-by (0:19)
60. Boo’s House: Lap Music (3:03)
58. Sand Road: Goal (0:11)
55. Sand Road: Intro Fly-by (0:19)
56. Sand Road: Lap Music (4:01)
77. Haunted Castle: Final Lap (1:26)
78. Haunted Castle: Goal (0:09)
75. Haunted Castle: Intro Fly-by (0:19)
76. Haunted Castle: Lap Music (3:48)
92. System – Result Screen (1:29)
74. Sky Road: Final Lap/Goal (1:32)
72. Sky Road: Intro Fly-by (0:26)
73. Sky Road: Lap Music (4:05)
48. Bingo Party: Final Lap (2:31)
49. Bingo Party: Goal (0:09)
46. Bingo Party: Intro Fly-by (0:17)
47. Bingo Party: Lap Music (4:15)
44. Roulette Road: Final Lap (2:00)
45. Roulette Road: Goal (0:08)
42. Roulette Road: Intro Fly-by (0:21)
43. Roulette Road: Lap Music (3:21)
16. System – Loading (0:50)
86. Dark Arsenal: Final Lap (2:18)
87. Dark Arsenal: Goal (0:14)
84. Dark Arsenal: Intro Fly-by (0:24)
85. Dark Arsenal: Lap Music (3:54)
90. Turbine Loop: Final Lap (1:32)
91. Turbine Loop: Goal (0:14)
88. Turbine Loop: Intro Fly-by (0:25)
89. Turbine Loop: Lap Music (2:28)
41. Green Light Ride – The Qemists Scores Remix (3:59)

CD2
1. Green Light Ride (Opening ver.) (1:51)
3. Green Light Ride (Racing Mix) (4:44)
7. Team Ultimate: Shadow (0:36)
15. Team Ultimate: Vector (0:46)
9. Team Ultimate: Omega (0:35)
12. Team Ultimate: Big (0:55)
10. Team Ultimate: Amy (0:40)
14. Team Ultimate: Blaze (0:28)
11. Team Ultimate: Chao (0:34)
17. Team Ultimate: Eggman (0:43)
6. Team Ultimate: Knuckles (0:26)
8. Team Ultimate: Rouge (0:32)
4. Team Ultimate: Sonic (0:27)
5. Team Ultimate: Tails (0:29)
18. Team Ultimate: Zavok (0:37)
16. Team Ultimate: Metal Sonic (0:38)
13. Team Ultimate: Silver (0:36)
2. Green Light Ride – Tyler Smyth Remix (2:58)

CD3
3. Narrative Cue: Comical (1:04)
10. Narrative Cue: Eggman’s Dread (1:09)
9. Narrative Cue: Emergency (1:03)
6. Narrative Cue: Meeting Team Dark (0:24)
7. Narrative Cue: Meeting Team Rose (0:26)
5. Narrative Cue: Meeting Team Sonic (0:26)
8. Narrative Cue: Meeting Team Vector (0:25)
1. Narrative Cue: Peaceful (1:35)
2. Narrative Cue: Pre Race (1:05)
4. Narrative Cue: Threatening (1:14)
18. Mother’s Canyon (Spotlight ver.) (1:22)
14. Team Adventure: Casino Park (2:01)
17. Team Adventure: Final Fortress (1:05)
13. Team Adventure: Glacierland (1:23)
11. Team Adventure: Planet Wisp (2:52)
15. Team Adventure: Rooftop Run (2:22)
16. Team Adventure: Sandopolis (1:53)
12. Team Adventure: Seaside Hill (3:42)
19. Green Light Ride – Wall5 Remix (4:04)

دانلود موسیقی متن بازی Maximum Overdrive: Team Sonic Racing

دانلود موسیقی متن بازی Maximum Overdrive: Team Sonic Racing

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *