دانلود موسیقی متن فیلم Mighty Joe Young

(Recording Sessions BY James Horner)

دانلود موسیقی متن فیلم Mighty Joe Young

Download Mighty Joe Young Soundtrack Recording Sessions By James Horner

ژانر : Score

سال : 1998

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 732MB

مدت زمان : 5:19:38

Track (Number) : 103

01. 1M5.2M1 TK60 (6:55)
02. P.U 43 TK61 (5:40)
03. P.U 146 TK61A (2:30)
04. 1M2 TK115 (2:08)
05. Ending Tk115A (0:31)
06. 1M3 TK118 (1:24)
07. 1M1 TK74 (3:09)
08. 1M1 TK78 (3:09)
09. ALT MIX ORCH FADE IN TK78A (1:49)
10. 12M2 TK47 (5:10)
11. INSERT 48-50 TK47A (0:43)
12. INSERT 70 TK48 (4:29)
13. INSERT 134 TK48A (1:47)
14. P.U 106 TK50 (2:33)
15. PATCH FOR 134 TK50A (0:58)
16. 12M2 TK45 (8:03)
17. 12M2 TK46 (2:29)
18. 12M2 TK44 (8:01)
19. 2M2 TK122 (2:30)
20. 2m3 TK128 (1:37)
21. 3M1 TK12 (6:23)
22. Insert 1-95 TK15 (3:14)
23. Insert 34 TK17 (1:11)
24. Insert 34 TK18 (1:29)
25. Insert 75 TK23 (1:03)
26. Insert 75 TK26 (1:23)
27. Insert 16 TK27 (0:42)
28. 3M1 TK9 (1:07)
29. Patch 120-138 TK9A (6:11)
30. 4M2 TK67 (0:56)
31. 4M2 TK65 (5:30)
32. P.U 67 TK72 (5:33)
33. 9M2.10M1 TK37 (1:17)
34. 9M2.10M1 TK33 (5:56)
35. P.U 53 TK40 (5:55)
36. 19 Track 19 (3:36)
37. 3M2 TK150 (2:04)
38. P.U 17 TK152 (1:24)
39. 10M2 TK180 (3:03)
40. 10M2 TK181 (3:07)
41. 8M4 TK134 (3:06)
42. 8M4 TK132 (2:56)
43. INSERT 34 TK135 (1:25)
44. INSERT 34 TK137 (2:48)
45. INSERT 34 TK139 (3:23)
46. INSERT 43 TK143 (2:43)
47. INSERT 43 TK144 (2:47)
48. 10M3 TK164 (4:33)
49. 10M3 TK163 (4:32)
50. 10M3 TK160 (4:30)
51. P.U 38 TK166 (4:24)
52. 5M2 TK41 (4:31)
53. 6M2 TK193 (1:28)
54. 4M3 TK169 (3:55)
55. P.U 24 FOR 7M5 TK169 (2:22)
56. 4M3 TK168 (1:11)
57. P.U 10 TK170 (1:13)
58. P.U 36 TK 174 (1:35)
59. P.U 36 TK175 (1:38)
60. 7M5 Insert TK169 (1:25)
61. 5M3 TK185 (2:48)
62. 5M3 TK182 (2:36)
63. 6M1 TK189 (1:49)
64. 6M1 TK188 (1:47)
65. 6M2A TK110 (3:14)
66. 6M2A TK109 (3:16)
67. 8M3 Sweetner TK110 (1:32)
68. 7M1 (1:45)
69. 11M1 (1:15)
70. 5M2 TK42 (4:22)
71. 8M1.8M2 Sophisticated (2:23)
72. 8M1.8M2 Pedestrian (2:10)
73. 9M1 TK86 (5:34)
74. Patch 1-39 TK86A (2:10)
75. Patch 68-69 TK88A (1:17)
76. P.U 39 TK90 (1:23)
77. P.U 39 TK91 (3:41)
78. P.U 79 TK94 (1:41)
79. P.U 79 TK95 (1:41)
80. 9M1 TK84 (4:56)
81. Patch 77 TK84A (1:27)
82. 11M3.12M1 TK101 (7:14)
83. P.U 144 TK103 (2:19)
84. 11M3.12M1 TK99 (7:09)
85. 11M3.12M1 TK97 (7:06)
86. 12M1A TK155 (8:03)
87. 12M1A TK154 (7:59)
88. 12M1A TK153 (7:54)
89. P.U 121 TK158 (2:10)
90. P.U 121 TK159 (2:09)
91. P.U 152 TK200 (1:04)
92. 7M4 (2:34)
93. 2m2 TK123 (2:26)
94. 3m0 TK131 (0:47)
95. P.U 39 TK88 (2:41)
96. P.U 39 TK89 (0:55)
97. PATCH FOR 79 TK44A (0:49)
98. 12M1 AR (9:40)
99. END CREDIT LONG (3:47)
100. 4M2R (2:33)
101. 1M5.2M1R (1:27)
102. 7M4R (1:37)
103. MAIN TITLE REVISED (1:28)

دانلود موسیقی متن فیلم Mighty Joe Young

دانلود موسیقی متن فیلم جو یانگ – توسط جیمز هورنر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *