دانلود موسیقی متن سریال Our Planet

(BY Steven Price)

دانلود موسیقی متن سریال Our Planet

Download Our Planet Soundtrack By Steven Price

ژانر : Score

سال : 2019

کشور : UK

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 337MB

مدت زمان : 2:26:48

Track (Number) : 40

1. This Is Our Planet (From “Our Planet”) (3:44)
2. The Numbers Build (From “Our Planet”) (5:04)
3. They Work As A Team (From “Our Planet”) (3:41)
4. The Importance Of This River (From “Our Planet”) (2:40)
5. An Ingenious Technique (From “Our Planet”) (2:50)
6. The Ocean Returns The Favour (From “Our Planet”) (2:20)
7. Baby Blue (From “Our Planet”) (4:51)
8. Regeneration (From “Our Planet”) (1:52)
9. An Unknown Sal (From “Our Planet”) (5:09)
10. Too Big To Argue With (From “Our Planet”) (5:35)
11. Frozen Worlds (From “Our Planet”) (3:27)
12. Mayflies (From “Our Planet”) (3:09)
13. Great Rolling Waves (From “Our Planet”) (6:36)
14. Crucial To Their Survival (From “Our Planet”) (7:26)
15. Every Year There Are Others (From “Our Planet”) (2:48)
16. Where Life Gathers (From “Our Planet”) (3:21)
17. The Perfect Gift (From “Our Planet”) (2:53)
18. The Oceans Belong To Us All (From “Our Planet”) (6:20)
19. Deserts And Grasslands (From “Our Planet”) (2:56)
20. The Mighty Mekong (From “Our Planet”) (2:02)
21. Corals (From “Our Planet”) (2:17)
22. Leaf Cutters (From “Our Planet”) (1:18)
23. Chernobyl (From “Our Planet”) (7:04)
24. Into The Woodlands (From “Our Planet”) (4:36)
25. Signature Moves (From “Our Planet”) (2:35)
26. Every Other Breath You Take (From “Our Planet”) (4:22)
27. Arctic Refugees (From “Our Planet”) (6:39)
28. A Sudden Turn (From “Our Planet”) (2:11)
29. A Nest Of Bubbles (From “Our Planet”) (1:57)
30. He Wins Her Approval (From “Our Planet”) (1:42)
31. Majestic Submarine Forests (From “Our Planet”) (2:28)
32. They Came Back (From “Our Planet”) (2:34)
33. We Must Preserve What’s Left (From “Our Planet”) (2:29)
34. Ice Caves (From “Our Planet”) (2:27)
35. Mythical Creatures Follow (From “Our Planet”) (3:32)
36. They Have Come To A Desert (From “Our Planet”) (1:42)
37. This Glacial Ice (From “Our Planet”) (7:42)
38. A Greater Resilience (From “Our Planet”) (4:03)
39. The Next Twenty Years (From “Our Planet”) (1:41)
40. In This Together (Music From “Our Planet”) (4:44)

دانلود موسیقی متن سریال Our Planet

دانلود موسیقی متن سریال Our Planet – توسط استیون پرایس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *