دانلود موسیقی متن بازی The Jackbox Party Pack 4

(BY VA)

دانلود موسیقی متن بازی The Jackbox Party Pack 4

Download The Jackbox Party Pack 4 Soundtrack

ژانر : Score

سال : 2017

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 208MB

مدت زمان : 1:28:09

Track (Number) : 50

1. Lobby Music (From “Fibbage 3”) (2:39)
2. Picker Music (From “Fibbage 3”) (0:33)
3. Question Music 1 (From “Fibbage 3”) (0:26)
4. Question Music 2 (From “Fibbage 3”) (0:33)
5. Write Music 1 (From “Fibbage 3”) (0:47)
6. Write Music 2 (From “Fibbage 3”) (0:46)
7. Choose Music 1 (From “Fibbage 3”) (0:42)
8. Choose Music 2 (From “Fibbage 3”) (0:42)
9. Round 3 Question (From “Fibbage 3”) (0:32)
10. Round 3 Write (From “Fibbage 3”) (1:01)
11. Round 3 Choose (From “Fibbage 3”) (0:51)
12. Credits Song (From “Fibbage 3”) (2:39)
13. Scoreboard Music (From “Fibbage 3”) (1:29)
14. Enough About You Truth Prompt (From “Fibbage 3”) (1:01)
15. Opening Theme (From “Survive the Internet”) (1:47)
16. Lobby Music (From “Survive the Internet”) (1:25)
17. Write Music 1 (From “Survive the Internet”) (1:22)
18. Twist Music 1 (From “Survive the Internet”) (1:53)
19. Reveal Music (From “Survive the Internet”) (1:09)
20. Write Music 2 (From “Survive the Internet”) (1:54)
21. Twist Music 2 (From “Survive the Internet”) (2:02)
22. Final Round Write (From “Survive the Internet”) (1:34)
23. Final Round Twist (From “Survive the Internet”) (2:09)
24. Final Round Reveal (From “Survive the Internet”) (1:51)
25. Credits Theme (From “Survive the Internet”) (2:19)
26. Lobby Music (From “Monster Seeking Monster”) (2:57)
27. Chat Music 1 (From “Monster Seeking Monster”) (1:31)
28. Chat Music 2 (From “Monster Seeking Monster”) (1:31)
29. Chat Music 3 (From “Monster Seeking Monster”) (1:32)
30. Chat Music 4 (From “Monster Seeking Monster”) (1:47)
31. Chat Music 5 (From “Monster Seeking Monster”) (1:48)
32. Chat Music 6 [Last Night] (From “Monster Seeking Monster”) (1:47)
33. Credits Song (From “Monster Seeking Monster”) (2:57)
34. Scoreboard Music (From “Monster Seeking Monster”) (0:50)
35. Theme Song (From “Bracketeering”) (2:15)
36. Lobby Music (From “Bracketeering”) (2:14)
37. Gameplay Music 1 (From “Bracketeering”) (2:05)
38. Bracket Final (From “Bracketeering”) (2:21)
39. Prediction Table (From “Bracketeering”) (1:51)
40. Gameplay Music 2 (From “Bracketeering”) (2:12)
41. Gameplay Music 3 (From “Bracketeering”) (1:55)
42. Scoreboard Music (From “Bracketeering”) (1:30)
43. Lobby Music (From “Civic Doodle”) (2:05)
44. Round 1 Draw: Pt. 1 (From “Civic Doodle”) (3:12)
45. Round 1 Draw: Pt. 2 (From “Civic Doodle”) (3:12)
46. Round 2 Draw: Pt. 1 (From “Civic Doodle”) (3:22)
47. Round 2 Draw: Pt. 2 (From “Civic Doodle”) (3:22)
48. Round 3 Draw (From “Civic Doodle”) (2:56)
49. Credits Song (From “Civic Doodle”) (2:05)
50. Background Music (From “Civic Doodle”) (0:47)

دانلود موسیقی متن بازی The Jackbox Party Pack 4

دانلود موسیقی متن بازی The Jackbox Party Pack 4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *