دانلود موسیقی متن بازی The Music of League of Legends: Season 1-9

(BY VA)

دانلود موسیقی متن بازی The Music of League of Legends: Season 1-9

Download The Music of League of Legends: Season 1-9 Soundtrack

ژانر : Score

سال : 2019

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 1.4G

مدت زمان : 11:00:34

Track (Number) : 243

Season 1
1. Welcome to League of Legends – Theme (From League of Legends: Season 1) (1:44)
2. Welcome to League of Legends – Cinematic (From League of Legends: Season 1) (3:02)
3. Classic Summoner’s Rift Champion Select – Tutorial (From League of Legends: Season 1) (1:21)
4. Classic Summoner’s Rift Champion Select – Blind Pick (From League of Legends: Season 1) (1:39)
5. Classic Summoner’s Rift Champion Select – Draft Pick (From League of Legends: Season 1) (6:01)
6. Classic Summoner’s Rift – Pt. 1 (From League of Legends: Season 1) (5:57)
7. Classic Summoner’s Rift – Pt. 2 (From League of Legends: Season 1) (4:05)
8. Classic Summoner’s Rift – Pt. 3 (From League of Legends: Season 1) (2:38)
9. Classic Summoner’s Rift – Pt. 4 (From League of Legends: Season 1) (2:06)

Season 2
1. Battlecast Prime Cho Gath (From League of Legends: Season 2) (1:15)
2. Darius, the Hand of Noxus (From League of Legends: Season 2) (1:10)
3. Dark Candy Fiddlesticks (From League of Legends: Season 2) (1:10)
4. Diana, Scorn of the Moon (From League of Legends: Season 2) (2:16)
5. Dominion – Theme (From League of Legends: Season 2) (1:58)
6. Dominion Champion Select – Blind Pick (From League of Legends: Season 2) (1:47)
7. Dominion Champion Select – Draft Pick (From League of Legends: Season 2) (6:03)
8. Dominion – Pt. 1 (From League of Legends: Season 2) (6:42)
9. Dominion – Pt. 2 (From League of Legends: Season 2) (6:04)
10. Dominion – Pt. 3 (From League of Legends: Season 2) (4:43)
11. Draven, the Glorious Executioner (From League of Legends: Season 2) (1:10)
12. Elise, the Spider Queen (From League of Legends: Season 2) (2:06)
13. Eternum Nocturne (From League of Legends: Season 2) (1:06)
14. Gatekeeper Galio (From League of Legends: Season 2) (1:36)
15. Jayce, the Defender of Tomorrow (From League of Legends: Season 2) (1:06)
16. Kha’Zix, the Voidreaver (From League of Legends: Season 2) (1:57)
17. Lulu, the Fae Sorceress (From League of Legends: Season 2) (1:07)
18. Nami, the Tidecaller (From League of Legends: Season 2) (1:02)
19. Pulsefire Ezreal (From League of Legends: Season 2) (1:51)
20. Pulsefire Ezreal – Trailer (From League of Legends: Season 2) (0:57)
21. Rengar, the Pridestalker (From League of Legends: Season 2) (1:04)
22. Summoner’s Call (From League of Legends: Season 2) (5:04)
23. Syndra, the Dark Sovere (From League of Legends: Season 2) (1:54)
24. Twisted Treeline – Pt. 1 (From League of Legends: Season 2) (1:52)
25. Twisted Treeline – Pt. 2 (From League of Legends: Season 2) (3:17)
26. Twisted Treeline – Pt. 3 (From League of Legends: Season 2) (3:12)
27. Varus, the Arrow of Retribution (From League of Legends: Season 2) (1:22)
28. Vi, the Piltover Enforcer (From League of Legends: Season 2) (2:41)
29. Zed, the Master of Shadows (From League of Legends: Season 2) (1:07)
30. Zyra, Rise of the Thorns (From League of Legends: Season 2) (1:20)

Season 3
1. Aatrox, the Darkin Blade – Classic Login (From League of Legends: Season 3) (1:23)
2. Aether Wing Kayle (From League of Legends: Season 3) (1:21)
3. Forecast Janna (From League of Legends: Season 3) (0:29)
4. Jinx, the Loose Cannon (From League of Legends: Season 3) (2:35)
5. Haunted Zyra (From League of Legends: Season 3) (2:06)
6. Howling Abyss – Theme (From League of Legends: Season 3) (3:28)
7. Howling Abyss – Champion Select (From League of Legends: Season 3) (1:14)
8. Howling Abyss – Early Game (From League of Legends: Season 3) (5:14)
9. Howling Abyss – Mid Game (From League of Legends: Season 3) (3:28)
10. Howling Abyss – Late Game (From League of Legends: Season 3) (3:34)
11. Howling Abyss – Victory (From League of Legends: Season 3) (1:33)
12. Howling Abyss – Defeat (From League of Legends: Season 3) (1:46)
13. Howling Abyss – Death (From League of Legends: Season 3) (1:26)
14. Infernal Nasus (From League of Legends: Season 3) (1:00)
15. Lucian, the Purifiers Resolve (From League of Legends: Season 3) (3:42)
16. Lunar Revel – 2013 (From League of Legends: Season 3) (1:01)
17. Pool Party – 2013 (From League of Legends: Season 3) (2:47)
18. Quinn, Demacia’s Wings (From League of Legends: Season 3) (2:15)
19. Snowdown – 2013 (From League of Legends: Season 3) (1:02)
20. Spirit Guard Udyr (From League of Legends: Season 3) (3:14)
21. Thresh, the Chain Warden (From League of Legends: Season 3) (1:22)
22. Yasuo, the Unforgiven (From League of Legends: Season 3) (1:34)
23. Zac, the Secret Weapon (From League of Legends: Season 3) (1:09)

Season 4
1. A New Dawn (From League of Legends: Season 4) (6:14)
2. Azir, the Emperor of the Sands (From League of Legends: Season 4) (3:27)
3. Braum, the Heart of the Freljord (From League of Legends: Season 4) (3:33)
4. Dunkmaster Darius (From League of Legends: Season 4) (2:29)
5. Gnar, the Missing Link (From League of Legends: Season 4) (2:21)
6. Harrowing – 2014 (From League of Legends: Season 4) (2:58)
7. Kalista, the Spear of Vengeance (From League of Legends: Season 4) (2:24)
8. Lunar Revel – 2014 (From League of Legends: Season 4) (3:48)
9. Rek’Sai, the Void Burrower (From League of Legends: Season 4) (3:25)
10. Season 4 – Theme (From League of Legends: Season 4) (4:17)
11. Shurima – Login Theme (From League of Legends: Season 4) (2:02)
12. Shurima – Descent into the Tomb (From League of Legends: Season 4) (3:02)
13. Shurima – Rise of the Ascended (From League of Legends: Season 4) (3:08)
14. Sion, the Undead Juggernaut (From League of Legends: Season 4) (2:45)
15. Snowdown – 2014 (From League of Legends: Season 4) (2:26)
16. Super Galaxy Rumble – Login Theme (From League of Legends: Season 4) (1:59)
17. Summoner’s Rift – Early Game (From League of Legends: Season 4) (7:00)
18. Summoner’s Rift – Mid Game (From League of Legends: Season 4) (5:27)
19. Summoner’s Rift – Late Game (From League of Legends: Season 4) (9:29)
20. Summoner’s Rift – Victory (From League of Legends: Season 4) (1:55)
21. Summoner’s Rift – Defeat (From League of Legends: Season 4) (2:15)
22. Vel’Koz, the Eye of the Void (From League of Legends: Season 4) (2:20)

Season 5
1. Bard, the Wandering Caretaker (From League of Legends: Season 5) (2:48)
2. Bard: Mountain (From League of Legends: Season 5) (2:56)
3. Butcher’s Bridge – Early Game (From League of Legends: Season 5) (5:27)
4. Butcher’s Bridge – Mid Game (From League of Legends: Season 5) (3:36)
5. Butcher’s Bridge – Late Game (From League of Legends: Season 5) (4:49)
6. Butcher’s Bridge – Victory (From League of Legends: Season 5) (1:31)
7. Butcher’s Bridge – Defeat (From League of Legends: Season 5) (1:26)
8. Captain Fortune (From League of Legends: Season 5) (1:32)
9. Captain Gangplank (From League of Legends: Season 5) (2:35)
10. Dragon Trainer Tristana (From League of Legends: Season 5) (2:22)
11. Ekko, the Boy Who Shattered Time (From League of Legends: Season 5) (3:05)
12. Ekko: Seconds (From League of Legends: Season 5) (2:18)
13. Firecracker Jinx (From League of Legends: Season 5) (1:58)
14. Gangplank, the Saltwater Scourge (From League of Legends: Season 5) (2:40)
15. Graves & Twisted Fate (From League of Legends: Season 5) (1:46)
16. Illaoi, the Kraken Priestess (From League of Legends: Season 5) (3:03)
17. Kindred, the Eternal Hunters (From League of Legends: Season 5) (2:33)
18. Omega Squad Teemo (From League of Legends: Season 5) (2:33)
19. Poppy, Keeper of the Hammer (From League of Legends: Season 5) (3:09)
20. PROJECT: Overdrive (From League of Legends: Season 5) (2:38)
21. PROJECT: Yi (From League of Legends: Season 5) (3:08)
22. Season 5 – Theme (From League of Legends: Season 5) (2:42)
23. Snowdown – 2015 (From League of Legends: Season 5) (2:54)
24. Tahm Kench, the River King (From League of Legends: Season 5) (3:33)
25. Zombie Slayer Jinx (From League of Legends: Season 5) (2:48)

Season 6
1. Aurelion Sol, the Star Forger (From League of Legends: Season 6) (3:46)
2. Camille, the Steel Shadow (From League of Legends: Season 6) (3:27)
3. Champion Spotlight – Level 1 (From League of Legends: Season 6) (5:59)
4. Champion Spotlight – Level 2 (From League of Legends: Season 6) (2:46)
5. Champion Spotlight – Level 3 (From League of Legends: Season 6) (2:34)
6. Dark Star Thresh (From League of Legends: Season 6) (2:45)
7. Devil Teemo Music (From League of Legends: Season 6) (1:40)
8. April Fools – 2016 (From League of Legends: Season 6) (2:33)
9. Elementalist Lux (From League of Legends: Season 6) (3:48)
10. Elementalist Lux: The Light Within (From League of Legends: Season 6) (2:31)
11. Endless Starlight (From League of Legends: Season 6) (3:50)
12. Ivern, the Green Father (From League of Legends: Season 6) (3:14)
13. Jhin, the Virtuoso (From League of Legends: Season 6) (4:20)
14. Jhin: Mind of the Virtuoso (From League of Legends: Season 6) (1:03)
15. Kled, the Cantankerous Cavalier (From League of Legends: Season 6) (2:58)
16. Lunar Revel – 2016 (From League of Legends: Season 6) (2:46)
17. Lunar Revel: A Traveler Arrives – 2016 (From League of Legends: Season 6) (3:58)
18. Mecha Zero Sion (From League of Legends: Season 6) (3:05)
19. PROJECT: Ashe (From League of Legends: Season 6) (3:07)
20. Ryze, the Rune Mage (From League of Legends: Season 6) (2:55)
21. Season 6 – Theme (From League of Legends: Season 6) (3:07)
22. Snowdown – 2016 (From League of Legends: Season 6) (3:19)
23. Taliyah, the Stoneweaver (From League of Legends: Season 6) (3:15)
24. Taric, the Shield of Valoran (From League of Legends: Season 6) (4:14)
25. Summoner’s Rift: The Fields – Lobby (From League of Legends: Season 6) (3:15)
26. Summoner’s Rift: The March – Draft Pick (From League of Legends: Season 6) (5:35)
27. Yorick, the Shepherd of Souls (From League of Legends: Season 6) (3:21)

Season 7
1. Arcade – 2017 (From League of Legends: Season 7) (2:59)
2. Arcade Summoner’s Rift – Early Game (From League of Legends: Season 7) (7:01)
3. Arcade Summoner’s Rift – Mid Game (From League of Legends: Season 7) (5:28)
4. Arcade Summoner’s Rift – Late Game (From League of Legends: Season 7) (9:30)
5. Blood Moon Diana (From League of Legends: Season 7) (2:52)
6. Dark Star – 2017 (From League of Legends: Season 7) (3:19)
7. Dragonslayer Xin Zhao (From League of Legends: Season 7) (3:15)
8. Evelynn, Agony’s Embrace (From League of Legends: Season 7) (2:53)
9. Eyes on Worlds – 2017 (From League of Legends: Season 7) (0:57)
10. Fates Fall (From League of Legends: Season 7) (3:51)
11. Galio, the Colossus (From League of Legends: Season 7) (3:03)
12. God Fist Lee Sin (From League of Legends: Season 7) (2:57)
13. Honor – Theme (From League of Legends: Season 7) (3:11)
14. Kayn, the Shadow Reaper (From League of Legends: Season 7) (3:27)
15. Omega Squad – 2017 (From League of Legends: Season 7) (3:21)
16. Ornn, the Fire Beneath the Mountain (From League of Legends: Season 7) (2:39)
17. Ornn, the Fire Beneath the Mountain – Trailer (From League of Legends: Season 7) (1:02)
18. The Path to Hearth-Home (From League of Legends: Season 7) (2:30)
19. PROJECT: Hunters (From League of Legends: Season 7) (3:31)
20. PROJECT: Hunters – The Hunt (From League of Legends: Season 7) (1:46)
21. PROJECT: Jhin – Neon Cherry Blossoms (From League of Legends: Season 7) (1:34)
22. PROJECT: Overcharge – Champion Select (From League of Legends: Season 7) (3:20)
23. PROJECT: Overcharge – Matchmaking (From League of Legends: Season 7) (1:02)
24. PROJECT: Overcharge – Map Suite (From League of Legends: Season 7) (5:11)
25. Pulsefire Caitlyn (From League of Legends: Season 7) (3:20)
26. Xayah & Rakan, the Charmer & the Rebel (From League of Legends: Season 7) (3:45)
27. Xayah & Rakan: Wild Magic (From League of Legends: Season 7) (3:15)
28. Season 7 – Theme (From League of Legends: Season 7) (3:14)
29. Snowdown – 2017 (From League of Legends: Season 7) (2:37)
30. Star Guardian – 2017 (From League of Legends: Season 7) (2:57)
31. Star Guardian – 2017 (From League of Legends: Season 7) (Instrumental) (2:55)
32. Star Guardian: A New Horizon (From League of Legends: Season 7) (1:38)
33. Star Guardian: A New Horizon (From League of Legends: Season 7) (Instrumental) (1:36)
34. Star Guardian: Invasion – Matchmaking (From League of Legends: Season 7) (1:07)
35. Star Guardian: Invasion – Champ Select (From League of Legends: Season 7) (0:46)
36. Star Guardian: Invasion – Here They Come (From League of Legends: Season 7) (1:40)
37. Star Guardian: Invasion – Large Threat Incoming (From League of Legends: Season 7) (2:08)
38. Star Guardian: Invasion – Lets Rest for a Second (From League of Legends: Season 7) (0:33)
39. Star Guardian: Invasion – The Power of Friendship (From League of Legends: Season 7) (0:26)
40. Star Guardian: Invasion – Time to Keep Moving (From League of Legends: Season 7) (1:40)
41. Star Guardian: Invasion – We Can Do This (From League of Legends: Season 7) (1:38)
42. Star Guardian: Invasion – We’ll Get them Next Time (From League of Legends: Season 7) (0:07)
43. Super Galaxy – 2017 – Trailer (From League of Legends: Season 7) (0:59)
44. Urgot, the Dreadnought (From League of Legends: Season 7) (3:27)
45. VS. 2017 – Yasuo vs Riven (From League of Legends: Season 7) (2:40)
46. Warwick, the Uncaged Wrath of Zaun (From League of Legends: Season 7) (3:39)
47. Zoe, the Aspect of Twilight (From League of Legends: Season 7) (2:54)
48. Zoe, the Aspect of Twilight – Trailer (From League of Legends: Season 7) (1:22)

Season 8
1. Aatrox, the Darkin Blade (From League of Legends: Season 8) (2:48)
2. Akali, the Rogue Assassin (From League of Legends: Season 8) (2:54)
3. Akali, the Rogue Assassin – Trailer (From League of Legends: Season 8) (1:29)
4. Annie Origins – Ashes (From League of Legends: Season 8) (0:46)
5. Annie Origins – Burning (From League of Legends: Season 8) (1:26)
6. Annie Origins – Drawings (From League of Legends: Season 8) (0:40)
7. Annie Origins – Flower (From League of Legends: Season 8) (0:47)
8. Annie Origins – Playroom (From League of Legends: Season 8) (1:12)
9. Annie Origins – River (From League of Legends: Season 8) (0:56)
10. Annie Origins – Transformation (From League of Legends: Season 8) (1:08)
11. Clash – Theme (From League of Legends: Season 8) (2:07)
12. Eclipse Leona (From League of Legends: Season 8) (3:32)
13. Eyes On MSI – Theme – 2018 (From League of Legends: Season 8) (1:45)
14. Eyes on MSI – Theme – 2018 (Miami) (From League of Legends: Season 8) (1:40)
15. Eyes on Worlds – Theme – 2018 (From League of Legends: Season 8) (1:11)
16. VS. 2018: Where Power Lies (From League of Legends: Season 8) (1:37)
17. God-King Darius (From League of Legends: Season 8) (3:15)
18. God-King Garen (From League of Legends: Season 8) (3:29)
19. Gun Goddess Miss Fortune (From League of Legends: Season 8) (3:39)
20. Irelia, the Blade Dancer (From League of Legends: Season 8) (4:02)
21. Irelia, the Blade Dancer – Trailer (From League of Legends: Season 8) (0:38)
22. Kaisa, Daughter of the Void (From League of Legends: Season 8) (3:24)
23. Lunar Revel – 2018 (From League of Legends: Season 8) (3:56)
24. Neeko, the Curious Chameleon (From League of Legends: Season 8) (4:47)
25. Nunu and Willump, the Boy and his Yeti (From League of Legends: Season 8) (3:37)
26. Nunu and Willump, the Boy and his Yeti – Trailer (From League of Legends: Season 8) (1:54)
27. It’s Me and You (From League of Legends: Season 8) (2:01)
28. Odyssey – Theme (From League of Legends: Season 8) (3:21)
29. Odyssey – Map Suite (From League of Legends: Season 8) (2:41)
30. Odyssey – Rock Suite – Pt. 1 (From League of Legends: Season 8) (1:49)
31. Odyssey – Rock Suite – Pt. 2 (From League of Legends: Season 8) (2:04)
32. Pool Party – 2018 (From League of Legends: Season 8) (2:30)
33. Pyke, the Bloodharbor Ripper (From League of Legends: Season 8) (3:46)
34. Pyke, the Bloodharbor Ripper – Trailer (From League of Legends: Season 8) (0:41)
35. Season Start – 2018 (From League of Legends: Season 8) (2:48)
36. Snowdown 2018 (From League of Legends: Season 8) (3:03)
37. Swain, the Noxian Grand General (From League of Legends: Season 8) (3:04)
38. Swain, the Noxian Grand General – Trailer (From League of Legends: Season 8) (0:24)
39. The Climb (From League of Legends: Season 8) (2:18)

Season 9
1. Arcade 2019: ULTRACOMBO (From League of Legends: Season 9) (3:04)
2. Dark Cosmic Jhin (From League of Legends: Season 9) (4:14)
3. Galaxy Slayer Zed (From League of Legends: Season 9) (2:27)
4. Kayle and Morgana, the Righteous & the Fallen (From League of Legends: Season 9) (4:21)
5. Lunar Revel – 2019 (From League of Legends: Season 9) (3:04)
6. Mid Season Trails – 2019 (From League of Legends: Season 9) (3:18)
7. Mordekaiser, the Iron Revenant (From League of Legends: Season 9) (2:48)
8. Pantheon, the Unbreakable Spear (From League of Legends: Season 9) (3:38)
9. PROJECT – 2019 – Trailer 1 (From League of Legends: Season 9) (2:15)
10. PROJECT – 2019 – Trailer 2 (From League of Legends: Season 9) (0:48)
11. Qiyana, Empress of the Elements (From League of Legends: Season 9) (3:09)
12. Star Guardian – 2019 (From League of Legends: Season 9) (1:36)
13. Sylas, the Unshackled (From League of Legends: Season 9) (3:46)
14. Team Fight Tactics – Intro (From League of Legends: Season 9) (0:52)
15. Team Fight Tactics – Lobby (From League of Legends: Season 9) (1:30)
16. Team Fight Tactics – Draft (From League of Legends: Season 9) (1:17)
17. Team Fight Tactics – Chapter 1 (From League of Legends: Season 9) (2:59)
18. Team Fight Tactics – Chapter 2 (From League of Legends: Season 9) (2:59)
19. Team Fight Tactics – Chapter 3 (From League of Legends: Season 9) (4:48)
20. Yuumi, the Magical Cat (From League of Legends: Season 9) (2:32)

دانلود موسیقی متن بازی The Music of League of Legends: Season 1-9

دانلود موسیقی متن بازی The Music of League of Legends: Season 1-9

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *