دانلود موسیقی متن فیلم War for the Planet of the Apes

(Recording Sessions BY Michael Giacchino)

دانلود موسیقی متن فیلم War for the Planet of the Apes

Download War for the Planet of the Apes Soundtrack Recording Sessions By Michael Giacchino

ژانر : Score

سال : 2017

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 400MB

مدت زمان : 3:16:19

Track (Number) : 72

1. 1m00 mix2 20th Century Fox Logo OV Mastered (0:26)
2. WFTPOTA 1m01 mix1 Apes Past Is Prologue OV_Mastered (2:36)
3. WFTPOTA 1m02 mix1 Battle Of The Species OV_Mastered (6:31)
4. WFTPOTA 1m03 mix1 Welcome To The Monkey Trench OV_Mastered (4:01)
5. WFTPOTA 1m04 mix1 Tender Loving Caravan OV_Mastered (1:27)
6. WFTPOTA 1m05 mix1 Return Of The Blue Eyes OV_Mastered (3:17)
7. WFTPOTA 2m06 mix1 Winters Discontent OV_Mastered (1:16)
8. WFTPOTA 2m07 mix1 Assault Of The Earth OV_Mastered (7:39)
9. WFTPOTA 2m08 mix1 Exodus Wounds ALT INS Assembly_Mastered (4:23)
10. WFTPOTA 2m08 mix1 Exodus Wounds ALT INS_Mastered (1:39)
11. WFTPOTA 2m08 mix1 Exodus Wounds ALT Section_Mastered (1:17)
12. WFTPOTA 2m08 mix1 Exodus Wounds OV_Mastered (4:24)
13. WFTPOTA 2m09 mix1 The Worlds Your Oyster Shack OV_Mastered (1:03)
14. WFTPOTA 2m10 mix1 The Posse Polonaise ALT INS Assembly_Mastered (1:40)
15. WFTPOTA 2m10 mix1 The Posse Polonaise ALT INS_Mastered (1:05)
16. WFTPOTA 2m10 mix1 The Posse Polonaise OV_Mastered (1:33)
17. WFTPOTA 3m11 mix1 Paranoid Hominoid OV_Mastered (4:42)
18. WFTPOTA 3m13 mix1 The Trail Of Fears OV_Mastered (0:36)
19. WFTPOTA 3m14 mix1 These Silent Frights Have Silent Ends OV_Mastered (2:48)
20. WFTPOTA 3m15 mix2 The Bad Ape Bagatelle OV_Mastered (3:48)
21. WFTPOTA 3m15v2 mix2 The Bad Ape Bagatelle OV_Mastered (3:47)
22. WFTPOTA 3m16 mix1 Truth Be ColdOV_Mastered (0:56)
23. WFTPOTA 3m17 mix1 A Chip On Your Soldier OV_Mastered (2:04)
24. WFTPOTA 3m18 mix1 Ceasars Huckleberry OV_Mastered (0:42)
25. WFTPOTA 4m19 mix1 Dont Luca Now ALT INS v1_Mastered (1:09)
26. WFTPOTA 4m19 mix1 Dont Luca Now ALT INS v2 Assembly_Mastered (3:54)
27. WFTPOTA 4m19 mix1 Dont Luca Now ALT INS v2_Mastered (1:07)
28. WFTPOTA 4m19 mix1 Dont Luca Now OV_Mastered (3:54)
29. WFTPOTA 4m20 mix1 Koba Dependent Alt Ins Assembly_Mastered (3:42)
30. WFTPOTA 4m20 mix1 Koba Dependent Alt Ins_Mastered (1:23)
31. WFTPOTA 4m20 mix1 Koba Dependent OV_Mastered (3:42)
32. WFTPOTA 4m21 mix1 Enter The Colonel OV_Mastered (2:51)
33. WFTPOTA 4m22s mix1 Soldiers Song Fiddle_Mastered (2:07)
34. WFTPOTA 4m23 mix1 All Jail The Chief OV_Mastered (1:34)
35. WFTPOTA 5m24S mix1 Star Spangled Banner ORCH_Mastered (1:40)
36. WFTPOTA 5m25 mix1 The Taming Of The Shrewdness OV_Mastered (2:23)
37. WFTPOTA 5m26 mix1 The Ecstasy Of The Bold REV_Mastered (1:57)
38. WFTPOTA 5m26 mix2 The Ecstasy Of The Bold OV_Mastered (2:06)
39. WFTPOTA 5m27 mix1 The Red Menace OV_Mastered (2:50)
40. WFTPOTA 5m30 mix1 A Colonel Of Truth OV_Mastered (7:17)
41. WFTPOTA 6m31 mix1 Mission Im-posse-ble OV_Mastered (1:01)
42. WFTPOTA 6m32 mix1 Come Grain Or Shine ALT INS_Mastered (2:10)
43. WFTPOTA 6m32 mix1 Come Grain Or Shine OV END_Mastered (0:49)
44. WFTPOTA 6m32 mix2 Come Grain Or Shine ALT END Assembly_Mastered (3:09)
45. WFTPOTA 6m32 mix2 Come Grain Or Shine ALT INS Assembly_Mastered (3:20)
46. WFTPOTA 6m34 mix1 Apes Together Strong ALT INS Assembly_Mastered (7:13)
47. WFTPOTA 6m34 mix1 Apes Together Strong ALT INS_Mastered (3:32)
48. WFTPOTA 6m34 mix1 Apes Together Strong OV_Mastered (7:17)
49. WFTPOTA 7m35 mix1 A Tide In The Affairs Of Apes OV_Mastered (5:32)
50. WFTPOTA 7m36 mix2 Winning Sneak OV_Mastered (3:45)
51. WFTPOTA 7m37S mix1 Soldiers Song Choir_Mastered (2:09)
52. WFTPOTA 7m38A mix1 Planet Of The Escapes OV_Mastered (4:01)
53. WFTPOTA 7m38B mix1 The Hating Game ALT INS_Mastered (1:12)
54. WFTPOTA 7m38B mix1 The Hating Game OV_Mastered (2:36)
55. WFTPOTA 7m38C mix1 The Path To Vengeance ALT_Mastered (1:05)
56. WFTPOTA 7m38C mix1 The Path To Vengeance OV_Mastered (1:05)
57. WFTPOTA 7m39 mix1 A Man Named Suicide ALT INS Assembly_Mastered (5:33)
58. WFTPOTA 7m39 mix1 A Man Named Suicide ALT INS_Mastered (1:15)
59. WFTPOTA 7m39 mix1 A Man Named Suicide OV_Mastered (4:23)
60. WFTPOTA 8m40A mix1 Let Slip The Apes Of War OV_Mastered (0:50)
61. WFTPOTA 8m40B mix1 More Red Than Alive ALT INS Assembly_Mastered (3:12)
62. WFTPOTA 8m40B mix1 More Red Than Alive ALT INS_Mastered (0:37)
63. WFTPOTA 8m40B mix1 More Red Than Alive OV_Mastered (3:30)
64. WFTPOTA 8m41 mix1 Opposable Armies OV_Mastered (1:16)
65. WFTPOTA 8m42 mix1 Landslide Victory OV_Mastered (0:26)
66. WFTPOTA 8m43 mix1 Simian Migration OV NO CHOIR_Mastered (2:00)
67. WFTPOTA 8m43 mix1 Simian Migration REV_Mastered (2:04)
68. WFTPOTA 8m43 mix1a Simian Migration OV MORE CHOIR_Mastered (2:00)
69. WFTPOTA 8m44 mix1 Paradise Found ALT1 Assembly_Mastered (5:35)
70. WFTPOTA 8m44 mix1 Paradise Found ALT2 Section_Mastered (1:28)
71. WFTPOTA 8m44 mix1 Paradise Found OV Section_Mastered (1:36)
72. WFTPOTA 8m45 mix1 War For The End Credits OV_Mastered (3:26)

دانلود موسیقی متن فیلم War for the Planet of the Apes

دانلود موسیقی متن فیلم جنگ برای سیاره میمون‌ها – توسط مایکل جاکینو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *