دانلود موسیقی متن فیلم Weinberg: Symphony No. 6, Op. 79 & 21 Easy Pieces, Op. 34

(BY VA)

دانلود موسیقی متن فیلم Weinberg: Symphony No. 6, Op. 79 & 21 Easy Pieces, Op. 34

Download Weinberg: Symphony No. 6, Op. 79 & 21 Easy Pieces, Op. 34 Soundtrack

ژانر : Score

سال : 2020

کشور : Germany

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 161MB

مدت زمان : 1:05:28

Track (Number) : 26

1. Symphony No. 6, Op. 79: I. Adagio sostenuto (13:12)
2. Symphony No. 6, Op. 79: II. Allegretto (7:24)
3. Symphony No. 6, Op. 79: III. Allegro molto (6:55)
4. Symphony No. 6, Op. 79: IV. Largo (8:40)
5. Symphony No. 6, Op. 79: V. Andantino (11:09)
6. 21 Easy Pieces, Op. 34: No. 1, Merry March (0:22)
7. 21 Easy Pieces, Op. 34: No. 2, The Nightingale (0:46)
8. 21 Easy Pieces, Op. 34: No. 3, The Skipping Rope (0:28)
9. 21 Easy Pieces, Op. 34: No. 4, Baba-Yaga (0:22)
10. 21 Easy Pieces, Op. 34: No. 5, Girl Friends (0:51)
11. 21 Easy Pieces, Op. 34: No. 6, The Sick Doll (1:15)
12. 21 Easy Pieces, Op. 34: No. 7, The Tin Soldier (0:43)
13. 21 Easy Pieces, Op. 34: No. 8, Granny’s Fairytale (1:11)
14. 21 Easy Pieces, Op. 34: No. 9, The Little Shepherd (0:46)
15. 21 Easy Pieces, Op. 34: No. 10, Hide and Seek (0:37)
16. 21 Easy Pieces, Op. 34: No. 11, Old Man Frost (1:39)
17. 21 Easy Pieces, Op. 34: No. 12, Melancholy Waltz (1:21)
18. 21 Easy Pieces, Op. 34: No. 13, The Goldfish (0:38)
19. 21 Easy Pieces, Op. 34: No. 14, Petrushka’s Lament (0:55)
20. 21 Easy Pieces, Op. 34: No. 15, A Game of Tag (0:18)
21. 21 Easy Pieces, Op. 34: No. 16, The Little Ball (0:21)
22. 21 Easy Pieces, Op. 34: No. 17, Lullaby of the Dolls (1:29)
23. 21 Easy Pieces, Op. 34: No. 18, Little Bears (0:58)
24. 21 Easy Pieces, Op. 34: No. 19, Little Hares (0:37)
25. 21 Easy Pieces, Op. 34: No. 20, The Grey Wolf (0:39)
26. 21 Easy Pieces, Op. 34: No. 21, Good Night (1:52)

دانلود موسیقی متن فیلم Weinberg: Symphony No. 6, Op. 79 & 21 Easy Pieces, Op. 34

دانلود موسیقی متن فیلم Weinberg: Symphony No. 6, Op. 79 & 21 Easy Pieces, Op. 34

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *