خانه موسیقی متن موسیقی متن بازی دانلود موسیقی متن بازی Alien Hominid Invasion – توسط Patric Catani

دانلود موسیقی متن بازی Alien Hominid Invasion – توسط Patric Catani

0

دانلود موسیقی متن بازی Alien Hominid Invasion

(BY Patric Catani)

دانلود موسیقی متن بازی Alien Hominid Invasion

Download Alien Hominid Invasion Soundtrack By Patric Catani

ژانر : Score

سال : 2023

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 141MB

مدت زمان : 2:25:54

Track (Number) : 64

1. Alien Hominid Invasion – Title Theme (2:58)
2. Alien Hominid Invasion – Map (3:19)
3. Alien Hominid Invasion – Happy Termination (2:54)
4. Alien Hominid Invasion – Main Theme Medley Remix (2:42)
5. Alien Hominid Invasion – Mission Failed (2:42)
6. Alien Hominid Invasion – Come Again! (Hiscore) (1:52)
7. Alien Hominid Invasion – Tutorial (5:56)
8. Alien Hominid Invasion – Psychomon Level 02 (2:22)
9. Alien Hominid Invasion – Psychomon Level 03 (2:22)
10. Alien Hominid Invasion – Hunger Level 02 (2:41)
11. Alien Hominid Invasion – Hunger Level 04 (2:41)
12. Alien Hominid Invasion – Mother’s Ship Level 03 (2:24)
13. Alien Hominid Invasion – Mother’s Ship Level 04 (2:24)
14. Alien Hominid Invasion – Funx Not Dead Level 02 (2:16)
15. Alien Hominid Invasion – Funx Not Dead Level 04 (2:16)
16. Alien Hominid Invasion – Installball Lab (0:53)
17. Alien Hominid Invasion – Installball Level 01 (2:04)
18. Alien Hominid Invasion – Installball Level 02 (2:04)
19. Alien Hominid Invasion – Installball Level 03 (2:39)
20. Alien Hominid Invasion – Installball Level 04 (2:18)
21. Alien Hominid Invasion – BRAT Level 02 (2:53)
22. Alien Hominid Invasion – BRAT Level 04 (2:53)
23. Alien Hominid Invasion – WASP LAB (0:52)
24. Alien Hominid Invasion – WASP Level 01 (2:37)
25. Alien Hominid Invasion – WASP Level 02 (1:42)
26. Alien Hominid Invasion – WASP Level 03 (2:05)
27. Alien Hominid Invasion – WASP Level 04 (3:04)
28. Alien Hominid Invasion – Juiceman Cutscene 01 (fired) (0:57)
29. Alien Hominid Invasion – Got Juice (Alt. Edit) (2:43)
30. Alien Hominid Invasion – Juiceman Cutscene 02 (no kill) (1:08)
31. Alien Hominid Invasion – Got Juice (Juiceman Level 01) (2:43)
32. Alien Hominid Invasion – Juiceman Cutscene 03 (Agent killed) (1:03)
33. Alien Hominid Invasion – Juiceman Level 02 (1:28)
34. Alien Hominid Invasion – Juiceman Level 03 (1:28)
35. Alien Hominid Invasion – Bonus Mission 01 (1:56)
36. Alien Hominid Invasion – Bonus Mission 02 (2:19)
37. Alien Hominid Invasion – Bonus Mission 03 (2:19)
38. Alien Hominid Invasion – Bonus Mission 04 (1:35)
39. Alien Hominid Invasion – Bonus Mission 05 (1:34)
40. Alien Hominid Invasion – Mother’s Ship Level 01 (2:24)
41. Alien Hominid Invasion – Mother’s Ship Level 02 (2:24)
42. Alien Hominid Invasion – Mother’s Ship Level 05 (2:24)
43. Alien Hominid Invasion – Checkpoint (Instrumental) (2:04)
44. Alien Hominid Invasion – Checkpoint (2:04)
45. Alien Hominid Invasion – Triple Zero Level 02 (3:51)
46. Alien Hominid Invasion – Triple Zero Level 05 (3:51)
47. Alien Hominid Invasion – Planet Pudding Level 03 (2:20)
48. Alien Hominid Invasion – Planet Pudding Level 05 (2:20)
49. Alien Hominid Invasion – Bustletron Intro (0:53)
50. Alien Hominid Invasion – Bustletron Level 01 (1:35)
51. Alien Hominid Invasion – Bustletron Level 02 (1:35)
52. Alien Hominid Invasion – Bustletron Level 03 (2:19)
53. Alien Hominid Invasion – Bustletron Level 04 (2:19)
54. Alien Hominid Invasion – Bustletron Level 05 (2:19)
55. Alien Hominid Invasion – Spontaneous Combustion Level 02 (3:41)
56. Alien Hominid Invasion – Spontaneous Combustion Level 04 (3:41)
57. The Attacking (3:39)
58. Alien Hominid Invasion – Grand Mothership Hacked Level 01 (2:19)
59. Alien Hominid Invasion – Grand Mothership Hacked Level 02 (2:20)
60. Alien Hominid Invasion – Credits (1:40)
61. Alien Hominid Invasion – Supermegaextraspecialbonus 01 (1:23)
62. Alien Hominid Invasion – Supermegaextraspecialbonus 02 (1:23)
63. Alien Hominid Invasion – Supermegaextraspecialbonus 03 (1:31)
64. Alien Hominid Invasion – Bundle Trailer Music (1:02)

دانلود موسیقی متن بازی Alien Hominid Invasion

دانلود موسیقی متن بازی Alien Hominid Invasion – توسط Patric Catani

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *