خانه موسیقی متن موسیقی متن بازی دانلود موسیقی متن بازی Final Fantasy VI Pixel Remaster – توسط Nobuo Uematsu

دانلود موسیقی متن بازی Final Fantasy VI Pixel Remaster – توسط Nobuo Uematsu

0

دانلود موسیقی متن بازی Final Fantasy VI Pixel Remaster

(BY Nobuo Uematsu)

دانلود موسیقی متن بازی Final Fantasy VI Pixel Remaster

Download Final Fantasy VI Pixel Remaster Soundtrack By Nobuo Uematsu

ژانر : Score

سال : 2022

کشور : Japan

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 647MB

مدت زمان : 4:39:39

Track (Number) : 94

1. Omen -1- FFPR Ver. (1:18)
2. Omen -2- FFPR Ver. (1:13)
3. Omen -3- FFPR Ver. (2:00)
4. The Mines of Narshe FFPR Ver. (6:42)
5. Awakening FFPR Ver. (2:00)
6. Locke’s Theme FFPR Ver. (3:57)
7. Battle FFPR Ver. (2:05)
8. Victory Fanfare FFPR Ver. (0:48)
9. Edgar & Sabin’s Theme FFPR Ver. (2:38)
10. Kefka FFPR Ver. (5:25)
11. Mt. Koltz FFPR Ver. (5:11)
12. The Returners FFPR Ver. (4:43)
13. Shadow’s Theme FFPR Ver. (3:25)
14. Troops March On FFPR Ver. (2:05)
15. Cyan’s Theme FFPR Ver. (2:29)
16. The Unforgiven FFPR Ver. (1:31)
17. Phantom Forest FFPR Ver. (3:22)
18. Phantom Train FFPR Ver. (2:39)
19. The Veldt FFPR Ver. (4:38)
20. Gau’s Theme FFPR Ver. (2:39)
21. The Serpent Trench FFPR Ver. (4:16)
22. Kids Run Through the City FFPR Ver. (2:43)
23. Under Martial Law FFPR Ver. (4:27)
24. Celes’s Theme FFPR Ver. (3:00)
25. Protect the Espers! FFPR Ver. (4:05)
26. The Decisive Battle FFPR Ver. (4:02)
27. Metamorphosis FFPR Ver. (2:42)
28. Terra’s Theme FFPR Ver. (3:55)
29. Coin of Fate FFPR Ver. (3:15)
30. Techno de Chocobo FFPR Ver. (2:53)
31. Forever Rachel FFPR Ver. (3:46)
32. Slam Shuffle FFPR Ver. (4:16)
33. Spinach Rag FFPR Ver. (2:22)
34. Overture-1-(FFPR Ver.) (1:44)
35. Overture -2- (JPN) FFPR Ver. (0:47)
36. Overture -2- (ENG) FFPR Ver. (0:48)
37. Overture -2- (FRE) FFPR Ver. (0:48)
38. Overture -2- (ITA) FFPR Ver. (0:48)
39. Overture -2- (GER) FFPR Ver. (0:48)
40. Overture -2- (SPA) FFPR Ver. (0:48)
41. Overture -2- (KOR) FFPR Ver. (0:48)
42. Overture -3- FFPR Ver. (2:25)
43. Aria di Mezzo Carattere (JPN) FFPR Ver. (4:05)
44. Aria di Mezzo Carattere (ENG) FFPR Ver. (4:05)
45. Aria di Mezzo Carattere (FRE) FFPR Ver. (4:05)
46. Aria di Mezzo Carattere (ITA) FFPR Ver. (4:05)
47. Aria di Mezzo Carattere (GER) FFPR Ver. (4:05)
48. Aria di Mezzo Carattere (SPA) FFPR Ver. (4:05)
49. Aria di Mezzo Carattere (KOR) FFPR Ver. (4:05)
50. Wedding Waltz – Duel -1- FFPR Ver. (1:56)
51. Wedding Waltz – Duel -2- FFPR Ver. (0:39)
52. Wedding Waltz – Duel -3- (JPN) FFPR Ver. (0:48)
53. Wedding Waltz – Duel -3- (ENG) FFPR Ver. (0:48)
54. Wedding Waltz – Duel -3- (FRE) FFPR Ver. (0:48)
55. Wedding Waltz – Duel -3- (ITA) FFPR Ver. (0:48)
56. Wedding Waltz – Duel -3- (GER) FFPR Ver. (0:48)
57. Wedding Waltz – Duel -3- (SPA) FFPR Ver. (0:48)
58. Wedding Waltz – Duel -3- (KOR) FFPR Ver. (0:48)
59. Wedding Waltz – Duel -4- FFPR Ver. (1:50)
60. Grand Finale FFPR Ver. (2:05)
61. Setzer’s Theme FFPR Ver. (3:33)
62. Johnny C. Bad FFPR Ver. (5:47)
63. The Gestahl Empire FFPR Ver. (3:07)
64. Magitek Research Facility FFPR Ver. (2:16)
65. The Airship Blackjack FFPR Ver. (5:40)
66. What? 2 FFPR Ver. (1:21)
67. Mog’s Theme FFPR Ver. (1:53)
68. Strago’s Theme FFPR Ver. (2:18)
69. Relm’s Theme FFPR Ver. (2:36)
70. Esper World FFPR Ver. (5:29)
71. Floating Continent FFPR Ver. (2:45)
72. Catastrophe FFPR Ver. (3:08)
73. Battle to the Death FFPR Ver. (4:52)
74. Rest in Peace FFPR Ver. (0:33)
75. Dark World FFPR Ver. (3:45)
76. From That Day On… FFPR Ver. (4:31)
77. Searching for Friends FFPR Ver. (4:24)
78. Gogo’s Theme FFPR Ver. (2:11)
79. Epitaph FFPR Ver. (2:57)
80. The Magic House FFPR Ver. (2:32)
81. Umaro’s Theme FFPR Ver. (2:52)
82. The Fanatics FFPR Ver. (2:49)
83. Kefka’s Tower FFPR Ver. (3:44)
84. Dancing Mad -Act 1- FFPR Ver. (3:53)
85. Dancing Mad -Act 2- FFPR Ver. (3:58)
86. Dancing Mad -Act 3- FFPR Ver. (3:26)
87. Dancing Mad -Act 4- FFPR Ver. (6:04)
88. Balance Is Restored FFPR Ver. (22:10)
89. The Prelude FFPR Ver. (2:57)
90. Fanfare -2- FFPR Ver. (0:09)
91. Rest Well FFPR Ver. (0:13)
92. Overture -2- (No vocals) FFPR Ver. (0:47)
93. Wedding Waltz – Duel -3- (No vocals) FFPR Ver. (0:47)
94. Aria di Mezzo Carattere (No vocals) FFPR Ver. (4:04)

دانلود موسیقی متن بازی Final Fantasy VI Pixel Remaster

دانلود موسیقی متن بازی Final Fantasy VI Pixel Remaster – توسط Nobuo Uematsu

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *