دانلود موسیقی متن فیلم The Danny Elfman & Tim Burton 25th Anniversary Music Box (17 CD)

(BY Danny Elfman)

دانلود موسیقی متن فیلم The Danny Elfman & Tim Burton 25th Anniversary Music Box (17 CD) – توسط Danny Elfman

Download The Danny Elfman & Tim Burton 25th Anniversary Music Box (17 CD) Soundtrack By Danny Elfman

ژانر : Score

سال : 2011 (1985-2011)

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 2.8G

مدت زمان : —

Track (Number) : 527

PEE-WEE’S BIG ADVENTURE (1985)
01. Main Title/Bike Race (2:54)
02. The Breakfast Machine (2:40)
03. The Bike (1:42)
04. The Park Ride (1:19)
05. The Mall (1:12)
06. Music Shop And Beyond (1:05)
07. Stolen Bike/Lonely Walk (1:42)
08. Francis’ House (0:34)
09. The Bath (1:32)
10. The Basement (2:14)
11. Hitch Hike (0:57)
12. Edsel Over The Edge (1:21)
13. Simone’s Theme (1:37)
14. Dinosaur Dream (0:49)
15. Andy Chase (0:51)
16. Alamo (0:19)
17. Bus Station/Simone (1:04)
18. Clown Dream (2:00)
19. Studio Chase (1:25)
20. Pet Shop (2:11)
21. The Drive-In (2:04)
22. Finale (3:07)
23. Large Marge (0:52)
24. The Fork (0:27)
25. Rain/Fortune (1:39)
26. Andy Chase 2 (0:26)
27. Cowboy Pee-wee (0:33)
28. Andy And The Bull (0:26)
29. Stolen Bike/Lonely Walk (Film Version) (1:40)
30. Hitch Hike (Film Version) (0:57)
31. Simone (Film Version) (2:09)
32. Dino Dreams (Film Version) (0:47)
33. Studio Chase (Film Version) (3:58)

BEETLEJUICE (1988)
01. Main Titles (with Elfman Vocal Intro) (02:28)
02. Travel Music (01:08)
03. The Book!/Obituaries (01:30)
04. Enter… “The Family”/Sand Worm Planet (02:49)
05. The Fly (00:49)
06. Lydia Discovers? (00:57)
07. In The Model (01:31)
08. Juno’s Theme (00:48)
09. Beetle-Snake (02:09)
10. “Sold” (00:33)
11. The Flier/Lydia’s Pep Talk (01:22)
12. The Incantation (03:12)
13. Lydia Strikes A Bargain… (00:51)
14. Showtime! (01:07)
15. “Laughs” (02:32)
16. The Wedding (02:02)
17. The Aftermath (01:22)
18. End Credits (02:49)
19. Happy House (00:20)
20. Travel Music 2 (00:38)
21. Delilah’s Entrance (00:13)
22. No Ghosts (00:52)
23. Keyhole 1 (00:24)
24. Keyhole 2 (00:24)
25. Hallway (00:14)
26. The Door (00:40)
27. Lydia Enters (00:19)
28. Sheet Ghost (00:19)
29. Idea (00:21)
30. Otho’s Idea (00:22)
31. Concern (00:21)
32. Pictures (00:28)
33. Travel Music 3 (Bike Ride) (01:49)
34. Waiting Room 1 (02:18)
35. Waiting Room 2 (01:49)
36. Harlot’s Hangout (00:35)
37. Beetlejuice: The Animated Series (Main Title) (01:03)
38. Beetlejuice Commercial (Demo) (00:43)
39. Beetlejuice Commercial (Film Version) (01:08)
40. Main Title (Worktape) (02:26)

BATMAN (1989)
01. The Batman Theme (02:38)
02. Roof Fight (01:21)
03. First Confrontation (04:44)
04. Kitchen/Surgery/Face-Off (03:09)
05. Flowers (01:51)
06. Clown Attack (01:46)
07. Batman To The Rescue (03:58)
08. Roasted Dude (01:02)
09. Photos/Beautiful Dreamer (02:30)
10. Descent Into Mystery (01:32)
11. The Bat Cave (02:35)
12. The Joker’s Poem (00:58)
13. Childhood Remembered (02:43)
14. Love Theme (01:29)
15. Charge Of The Batmobile (01:43)
16. Attack Of The Batwing (Extended Version) (06:03)
17. Up The Cathedral (05:07)
18. Waltz To The Death (03:56)
19. The Final Confrontation (03:48)
20. Finale (01:47)
21. Batman Theme Reprise (01:31)
22. Bat Zone/Axis Set-Up (01:52)
23. Joker Flies To Gotham (Unused)/Batwing I (00:31)
24. Men At Work (00:32)
25. Vicki Gets A Gift (01:11)
26. Alicia’s Unmasking (01:08)
27. Sad Pictures (00:40)
28. Joker’s Commercial (Worktape) (00:27)
29. Joker’s Commercial (Film Version) (01:13)
30. Unused Early Title Idea (Worktape) (01:40)
31. Herrmann-esque Thing (Worktape) (01:05)
32. Axis (Worktape) (00:28)
33. Wacky (Worktape) (00:36)
34. Waltz – Music Box (Worktape) (01:00)
35. Waltz – with weird, unused ending (Worktape) (01:54)
36. Wild Theme (Worktape) (00:58)
37. Batwing Idea (Worktape) (01:34)

EDWARD SCISSORHANDS (1990)
01. Introduction (Titles) (02:36)
02. Storytime (02:35)
03. Castle On The Hill (06:24)
04. Beautiful New World/Home Sweet Home (02:07)
05. The Cookie Factory (02:11)
06. Ballet De Suburbia (Suite) (01:17)
07. Ice Dance (01:45)
08. Etiquette Lesson (01:37)
09. Edwardo The Barber (03:19)
10. Esmeralda (00:26)
11. Death! (03:30)
12. The Tide Turns (Suite) (05:30)
13. The Final Confrontation (02:16)
14. Farewell… (02:45)
15. The Grand Finale (03:25)
16. The End (04:47)
17. Housewives (00:25)
18. Paperdoll (00:20)
19. The Tide Changes (01:01)
20. Confrontation (00:30)
21. Paranoia (01:37)
22. The Talk Show Shocker (00:22)
23. Kim At The Mall (00:35)
24. Storytime (Demo) (02:37)
25. Suburbia (Demo) (01:00)
26. Miscellaneous (Unused Demos) (01:39)
27. Ice Dance (Demo) (01:46)

BATMAN RETURNS (1992)
01. Birth Of A Penguin I (02:27)
02. Birth Of A Penguin II (03:09)
03. The Lair I (00:57)
04. The Lair II (04:49)
05. Selina Transforms I (01:11)
06. Selina Transforms II (04:16)
07. The Cemetery (02:54)
08. Cat Suite (05:42)
09. Batman vs. The Circus (02:34)
10. The Rise And Fall From Grace I (01:41)
11. The Rise And Fall From Grace II (04:08)
12. Sore Spots (02:15)
13. Rooftops/Wild Ride I (04:20)
14. Rooftops/Wild Ride II (03:34)
15. The Children’s Hour (01:47)
16. The Final Confrontation I (05:12)
17. The Final Confrontation II (04:54)
18. The Finale I (02:40)
19. The Finale II (02:19)
20. End Credits (04:44)
21. Penguin’s Grand Deed (01:51)
22. Catwoman Saves Joan (01:24)
23. Revealed/Party Crasher (03:14)
24. Penguin Theme I (Worktape) (01:33)
25. Penguin March (Worktape) (01:45)
26. Penguin Theme II (Worktape) (01:15)
27. Death Of The Penguin (Demo) (01:20)

TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS (1993)
01. Overture (01:47)
02. Opening (00:57)
03. This Is Halloween (03:16)
04. Post Party (02:18)
05. Jack’s Lament (02:59)
06. Doctor Finklestein/In The Forest (02:36)
07. What’s This? (Singing Elf Mix) (03:05)
08. Sally’s Lament/Wandering Jack (02:47)
09. Jack Returns (00:30)
10. Town Meeting Song Intro (00:35)
11. Town Meeting Song (02:56)
12. Jack And Sally Montage (05:17)
13. Jack’s Obsession (02:46)
14. Work In Progress (02:02)
15. Kidnap The Sandy Claws (03:02)
16. Bunny (01:50)
17. Making Christmas Intro (00:27)
18. Making Christmas (03:57)
19. Nabbed (03:04)
20. Oogie Boogie’s Song (03:15)
21. Big Send-Off (02:00)
22. Sally’s Song (01:47)
23. Christmas Eve Montage (Extended Film Version) (06:55)
24. Poor Jack (02:30)
25. To The Rescue (03:38)
26. Back To Business (00:50)
27. Finale/Reprise (02:44)
28. Closing (01:25)
29. End Title (05:03)

MARS ATTACKS! (1996)
01. Introduction (01:40)
02. Main Titles (02:22)
03. First Sighting (01:26)
04. The Landing (06:01)
05. Ungodly Experiments (00:53)
06. State Address (03:04)
07. Martian Madame (03:01)
08. Martian Lounge (02:53)
09. Return Message (02:17)
10. Destructo X (01:17)
11. Loving Heads (01:20)
12. Pursuit (02:55)
13. The War Room (01:31)
14. Airfield Dilemma (02:05)
15. New World (01:44)
16. Ritchie’s Speech (03:09)
17. End Credits (03:53)
18. Trailer (02:14)
19. Final Address (02:49)
20. First Fire Fight (03:02)
21. Invasion (01:40)
22. Boy Scout Jamboree (02:28)
23. Chase/Viva Las Vegas (02:14)
24. The Big Launch (02:41)
25. Ungodly Experiments (Alternate Version) (00:54)
26. Barb Shares (02:21)
27. Battle Transition (00:42)
28. The Landing (Extended Film Version) (08:56)
29. Main Title (Unused Early Version) (02:35)

SLEEPY HOLLOW (1999)
01. Introduction (04:16)
02. Main Titles (03:09)
03. Young Ichabod (01:19)
04. The Story… (04:28)
05. Masbath’s Terrible Death (01:35)
06. Sweet Dreams (01:11)
07. A Gift (02:26)
08. Into The Woods/The Witch (03:31)
09. More Dreams (01:42)
10. The Tree Of Death (09:35)
11. Bad Dream/Tender Moment (03:33)
12. Evil Eye (03:43)
13. The Church Battle (03:34)
14. Love Lost (05:16)
15. The Windmill (06:18)
16. The Chase (03:11)
17. The Final Confrontation (04:16)
18. A New Day! (01:29)
19. End Credits (03:16)
20. Young Masbath (01:55)
21. Autopsy/Phony Chase (01:45)
22. Philipse’s Death (01:15)
23. Mysterious Figure (01:11)
24. Main Titles – Part 1 & 2 (Film Version) (04:06)

PLANET OF THE APES (2001)
01. Main Titles (03:50)
02. Ape Suite #1 (03:52)
03. Deep Space Launch (04:35)
04. The Hunt (04:58)
05. Branding The Herd (00:48)
06. The Dirty Deed (02:27)
07. Escape From Ape City/The Legend (05:58)
08. Ape Suite #2 (02:41)
09. Old Flames (02:10)
10. Thade Goes Ape (02:37)
11. Preparing For Battle (03:26)
12. The Battle Begins (05:16)
13. The Return (07:19)
14. Main Title Deconstruction (04:22)
15. Rule The Planet Remix (04:03)
16. The Escape (03:33)
17. Calima (07:20)
18. Dinner Source (01:37)
19. Main Title (Synth and Percussion Only) (03:42)
20. Camp Raid (Percussion Only) (02:29)

BIG FISH (2003)
01. Pictures (00:45)
02. Big Fish (Titles) (04:32)
03. Shoe Stealing (00:54)
04. Underwater (01:53)
05. Sandra’s Theme (02:22)
06. The Growing Montage (02:40)
07. Leaving Spectre (01:59)
08. Return To Spectre (02:12)
09. Rebuilding (01:18)
10. The Journey Home (02:10)
11. In The Tub (01:18)
12. Sandra’s Farewell (01:16)
13. Finale (11:10)
14. End Titles (02:41)
15. Jenny’s Theme (01:43)
16. The Witch (04:01)
17. Witch Escort (01:03)
18. Chicken Pox (00:43)
19. A Volunteer (02:52)
20. Journey To Spectre (03:26)
21. River Girl (01:05)
22. Bedtime Story (01:30)
23. Enter Colossus (01:22)
24. Enter Karl (00:47)
25. Spotting Sandra (01:06)
26. Joining The Circus (02:45)
27. Circus Montage (03:33)
28. Aah Love (00:28)
29. The Swimming Pool (00:34)
30. Realization (00:53)
31. Leaving Jenny (02:34)
32. Twice The Love (Siamese Twins’ Song) (01:49)
33. Harmonics (Worktape) (00:41)
34. Goodbye Theme (Worktape) (00:59)
35. Sandra’s Theme (Worktape) (00:56)
36. An Idea (Worktape) (00:48)
37. Jenny’s Theme (Worktape) (00:45)
38. Early Finale (Demo) (03:13)

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY (2005)
01. Wonka’s Welcome Song (01:01)
02. Augustus Gloop (03:09)
03. Violet Beauregarde (02:08)
04. Veruca Salt (02:13)
05. Mike Teavee (01:31)
06. Main Titles (05:00)
07. Wonka’s First Shop (01:42)
08. The Indian Palace (03:16)
09. Wheels In Motion (03:17)
10. Charlie’s Birthday Bar (01:54)
11. The Golden Ticket/Factory (03:03)
12. Chocolate Explorers (02:14)
13. Loompa Land (01:42)
14. The Boat Arrives (01:16)
15. The River Cruise (01:53)
16. First Candy (01:21)
17. Up And Out (03:11)
18. The River Cruise – Part 2 (01:56)
19. Charlie Declines (01:32)
20. Finale (03:46)
21. End Credit Suite (07:03)
22. The Busy Beavers (01:09)
23. Charlie’s Jackpot (01:11)
24. Moms And Dads (02:36)
25. Chocolate River (02:23)
26. Violet’s Transformation (01:32)
27. Bad Nut (03:16)
28. Escape To Fudge Mountain (02:23)
29. Dad Gets Fired (00:56)
30. Charlie’s No Dummy (01:06)
31. Mike’s Zapped (00:53)
32. The One And Only (00:37)
33. Willy Goes Home (00:55)
34. The Better Montage (00:49)
35. Boat Ride (Unused Demo) (02:02)
36. More Oompas (Early Demo) (01:32)

TIM BURTON’S CORPSE BRIDE (2005)
01. Main Titles (02:05)
02. According To Plan (03:45)
03. Victor’s Piano Solo (without Dialogue) (01:16)
04. Into The Forest (04:35)
05. Remains Of The Day (03:27)
06. Casting A Spell (01:25)
07. Moon Dance (01:28)
08. Victor’s Deception (04:00)
09. Tears To Shed (02:45)
10. Victoria’s Escape (02:31)
11. The Piano Duet (without Dialogue) (01:49)
12. New Arrival (00:42)
13. Victoria’s Wedding (03:15)
14. The Wedding Song (03:01)
15. The Party Arrives (03:21)
16. Victor’s Wedding (02:09)
17. Barkis’s Bummer (02:07)
18. The Finale (02:35)
19. End Credits Part 1 (01:50)
20. End Credits Part 2 (02:33)
21. Ball & Socket Lounge Music #1 (Band Version) (02:15)
22. Remains Of The Day (Combo Lounge Version) (03:06)
23. Ball & Socket Lounge Music #2 (01:10)
24. Ball & Socket Lounge Music #1 (Combo Version) (02:14)
25. Victor & Victoria Meet (05:10)
26. Victor’s Escape (04:47)
27. Be Gone Ye Demons (00:19)
28. Till Dawn (00:49)
29. Back Upstairs (00:51)
30. Wedding Song Intro (00:21)
31. Mayhew Croaks (00:26)
32. A Plan Is Forming (00:49)
33. A Plan Is Revealed (00:54)
34. Unused Cue (Demo) (00:38)
35. Little Melody (Worktape) (00:50)
36. Introduction (Demo) (03:17)

ALICE IN WONDERLAND (2010)
01. Alice’s Theme (05:07)
02. Little Alice (01:34)
03. Proposal (Down The Hole) (02:58)
04. Doors (01:51)
05. Drink Me (02:48)
06. Into The Garden (00:50)
07. Alice Reprise #1 (00:26)
08. Bandersnatched (02:42)
09. Finding Absolem (02:41)
10. Alice Reprise #2 (00:38)
11. The Cheshire Cat (02:07)
12. Alice And Bayard’s Journey (04:04)
13. Alice Reprise #3 (00:24)
14. Alice Escapes (01:07)
15. The White Queen (00:36)
16. Only A Dream (01:25)
17. The Dungeon (02:18)
18. Alice Decides (03:14)
19. Alice Reprise #4 (01:01)
20. Going To Battle (02:41)
21. The Final Confrontation (01:41)
22. Blood Of The Jabberwocky (02:37)
23. Alice Returns (03:14)
24. Alice Reprise #5 (02:55)
25. Main Title/Opening (01:20)
26. Alice And Mom/Sniffing (01:01)
27. Hatter Recital (02:21)
28. Bayard And The White Queen (01:40)
29. Castle Problems (02:15)
30. Saving The Hatter (02:12)
31. Vorpal Sword (01:08)
32. Alice Revealed (01:14)
33. Execution (02:39)
34. Alice Under Pressure (01:28)
35. Dragons & Swords (03:39)
36. Alice’s Theme (Demo 1) (00:52)
37. Alice’s Theme (Demo 2) (00:38)
38. Alice’s Theme (Demo 3) (01:41)
39. Alice’s Theme (1st Recording) (03:45)

ODDITIES AND ENDS (BONUS TRACKS) (2011)
ALFRED HITCHCOCK PRESENTS: THE JAR
01. The Jar 1 (01:24)
02. The Jar 2 (01:43)
03. The Jar 3 (02:21)
04. The Jar 4 (02:41)
05. The Jar 5 (00:29)
06. The Jar 6 (01:03)
07. The Jar (Worktape) (01:51)
AMAZING STORIES: FAMILY DOG
08. Amazing Stories: Family Dog – Main Title (00:53)
09. Amazing Stories: Family Dog – Amazing Stories (01:29)
10. Family Dog: TV Series – Main Title (01:02)
11. Family Dog: TV Series – End Credits (00:31)
THE WORLD OF STAINBOY
12. Stainboy Suite (02:18)
THE MUSEUM OF MODERN ART: The Art Of Tim Burton
13. MoMA – Christmas 1 (01:11)
14. MoMA – Sneaky (01:11)
15. MoMA – Creepy Clowns (02:06)
16. MoMA – Too Sweet (02:16)
17. MoMA – Sad (01:27)
18. MoMA – Eerie Circus (01:07)
19. MoMA – Trailer (00:31)
20. MoMA – Bells (02:18)
21. MoMA – Spies (01:02)
22. MoMA – Organ (01:03)
23. MoMA – Calliope (01:44)
24. MoMA – Alien Calliope (01:31)
25. MoMA – Christmas 2 (01:27)
EDWARD SCISSORHANDS BALLET (Unused Score Demos)
26. Edward And His Creator (Demo) (03:42)
27. Edward Alone (Demo) (01:04)
28. Funeral/Hooligans (Demo) (07:43)
29. Edward’s Theme (Demo) (01:33)
30. Suburbia (Demo) (03:18)
31. Kim’s Room (Demo) (06:38)
9
32. Theme 1 (Demo) (01:25)
33. Theme 2 (Demo) (00:58)
34. Theme 3 (Demo) (02:03)
35. Theme 4 (Demo) (01:00)
36. Theme 5 (Demo) (01:39)
37. Theme 6 (Demo) (01:31)
ALICE IN WONDERLAND
38. Futterwacken 1 (Demo) (00:29)
39. Futterwacken 2 (Demo) (00:29)
40. Futterwacken 3 (Demo) (00:28)
41. Futterwacken 4 (Demo) (00:32)
42. Futterwacken (Final Film Version) (00:37)

CURIOS AND CURIOUSER: SONG DEMOS (BONUS TRACKS) (2011)
TIM BURTON’S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS
01. Opening (Danny Elfman Vocal Version) (00:57)
02. This Is Halloween (Demo) (03:19)
03. Jack’s Lament (Demo) (03:08)
04. What’s This? (Demo) (03:04)
05. Town Meeting Song (Demo) (02:42)
06. Jack’s Obsession (Demo) (02:36)
07. Kidnap The Sandy Claws (Demo) (02:44)
08. Making Christmas (Demo) (05:15)
09. Oogie Boogie’s Song (Demo) (03:07)
10. Sally’s Song (Instrumental Demo) (01:39)
11. Poor Jack (Demo) (02:57)
12. Finale/Reprise (Demo) (02:18)
13. This Time (Unused Electric Song – Demo) (04:05)
14. Questo è Halloween (This Is Halloween – Italian) (03:16)
15. Jack’s Lamento (Jack’s Lament – German) (03:14)
16. Mister Bau-Bau (Oogie Boogie’s Song – Italian) (03:07)
17. Sally’s Lied (Sally’s Song – German) (01:47)
18. Pauvre Jack (Poor Jack – French) (02:31)
19. Closing (Danny Elfman Vocal Version) (01:24)
CHARLE AND THE CHOCOLATE FACTORY
20. Augustus Gloop (Demo) (01:50)
21. Violet Beauregarde (Demo) (01:40)
22. Veruca Salt (Demo) (01:39)
23. Mike Teavee (Demo) (01:20)
24. Veruca Salt (Unused Bollywood Version – Demo) (02:42)
TIM BURTON’S CORPSE BRIDE
25. According To Plan (Demo) (04:13)
26. Tears To Shed (Demo) (02:51)
27. Remains Of The Day (Demo) (03:26)
28. Erased (Unused Song – Demo) (01:55)
29. The Wedding Song (Demo) (03:40)

NOTES AND NOTIONS: ORCHESTRA-ONLY VERSIONS (BONUS TRACKS) (2011)
TIM BURTON’S NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS
01. Opening (Orchestra-Only Version) (00:46)
02. This Is Halloween (Orchestra-Only Version) (03:12)
03. Jack’s Lament (Orchestra-Only Version) (03:13)
04. What’s This? (Orchestra-Only Version) (03:00)
05. Town Meeting Song (Orchestra-Only Version) (02:53)
06. Jack’s Obsession (Orchestra-Only Version) (02:48)
07. Kidnap The Sandy Claws (Orchestra-Only Version) (03:01)
08. Making Christmas (Orchestra-Only Version) (03:59)
09. Oogie Boogie’s Song (Orchestra-Only Version) (02:25)
10. Sally’s Song (Orchestra-Only Version) (01:47)
11. Poor Jack (Orchestra-Only Version) (02:55)
12. Finale/Reprise (Orchestra-Only Version) (02:39)
13. Closing (Orchestra-Only Version) (01:17)
CHARLE AND THE CHOCOLATE FACTORY
14. Wonka’s Welcome Song (Orchestra-Only Version) (01:00)
15. Augustus Gloop (Orchestra-Only Version) (02:59)
16. Violet Beauregarde (Orchestra-Only Version) (02:07)
17. Veruca Salt (Orchestra-Only Version) (02:08)
18. Mike Teavee (Orchestra-Only Version) (01:35)
TIM BURTON’S CORPSE BRIDE
19. According To Plan (Orchestra-Only Version) (04:20)
20. Remains Of The Day (Orchestra-Only Version) (03:26)
21. Tears To Shed (Orchestra-Only Version) (02:36)
22. The Wedding Song (Orchestra-Only Version) (03:02)
23. Corpse Bride Piano (Worktape) (04:01)
THE DANNY ELFMAN & TIM BURTON 25th ANNIVERSARY MUSIC BOX SUITES
24. Medley Suite (03:01)
25. Edward Scissorhands Suite (02:56)
26. Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas Suite (03:04)
27. Pee-Wee’s Big Adventure Suite (03:00)

BONUS TRACKS (2011)
01. The Danny Elfman & Tim Burton 25th Anniversary Music Box Suite (03:02)
02. Pee-Wee’s Big Adventure – Main Title/Bike Race (02:55)
03. Beetlejuice – Main Titles (with Elfman vocal intro) (02:31)
04. Batman – The Batman Theme (02:40)
05. Edward Scissorhands – Introduction (Titles) (02:38)
06. Batman Returns – End Credits (04:44)
07. Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas – End Title (05:04)
08. Mars Attacks! – Main Titles (02:26)
09. Sleepy Hollow – Main Titles (03:12)
10. Planet Of The Apes – Main Titles (03:52)
11. Big Fish – Big Fish (Titles) (04:34)
12. Charlie And The Chocolate Factory – Main Titles (05:01)
13. Tim Burton’s Corpse Bride -End Credits Part 2- (02:33)
14. Alice In Wonderland – Alice’s Theme (05:06)

دانلود موسیقی متن فیلم The Danny Elfman & Tim Burton 25th Anniversary Music Box (17 CD)

دانلود موسیقی متن فیلم The Danny Elfman & Tim Burton 25th Anniversary Music Box (17 CD) – توسط Danny Elfman

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *