گوگل

هفته پیش یکی از مهندسین شرکت James Damore در نامه ای بیان کرد که زنان از نظر بیولوژیکی برای رهبری و در محیط کار مناسب نیستند. به همین دلیل شرکت گوگل او را اخراج کرد اما نامه او در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرده است که توسط وزارت کار برای شکاف جنسیتی و تبعیض نژادی مورد بررسی قرار گرفته شده است.

انتشار این نامه کارمندان سابق گوگل را هم به واکنش واداشته و مقالاتی را در پاسخ به او در محیط مجازی منتشر کرده اند.

دامور در بیانیه اش اعلام کرده که زنان از نظر بیولوژیکی تحت تاثیر عواطف و احساسات قرار می گیرند بنابراین تنها مردها صلاحیت رهبری در محیط کار را دارند.

یکی از کارمندان سابق گوگل در پاسخ به این جمله گفته است: مهندسی یعنی همکاری، مشارکت و همدلی. ویژگی هایی که دامور به عنوان رفتارهای زنانه می شناسد و باعث عدم موفقیت می داند برای یک مهندس ضروری است. این رفتارها ویژگی هایی هستند که باعث موفقیت یک مهندس می شوند.

بدونیم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *