دانلود موسیقی متن فیلم The Ennio Morricone Anthology – A Fistful Of Film Music

(BY Ennio Morricone)

دانلود موسیقی متن فیلم The Ennio Morricone Anthology – A Fistful Of Film Music

Download The Ennio Morricone Anthology – A Fistful Of Film Music Soundtrack

ژانر : Score

سال : 1995

کشور : USA

فرمت : MP3

کیفیت : 320kbps

حجم : 347MB

مدت زمان : 2:27:01

Track (Number) : 45

CD1
01. Titoli (from ‘A Fistful of Dollars’) (2:59)
02. Theme from ‘A Fistful Of Dollars’ (1:49)
03. Una Pistola per Ringo (‘A Pistol for Ringo’) (2:20)
04. Il Ritorno di Ringo (‘The Return of Ringo’) (2:17)
05. Lá Resa dei Conti (aka Sixty Seconds to What?) (‘For a Few Dollars More’) (3:06)
06. Per Qualche Dollaro in Piú 9 (aka for a Few Dollars More) (‘For a Few Dollars More’) (2:51)
07. ‘Navajo Joe’ (Original Main Title) (2:50)
08. ‘The Good, The Bad and The Ugly’ (Main Title) (2:42)
09. The Ecstacy of Gold (‘The Good, The Bad and The Ugly’) (3:25)
10. Uccellacci e Uccellini (‘The Hawks and the Sparrow’) (2:29)
11. Algiers November 1, 1954 (‘The Battle of Algiers’) (2:25)
12. Ad Ogni Costo (‘Grand Slam’) (2:54)
13. Il Giardino delle Delizie (‘The Garden of Delights’) (3:05)
14. The Big Gundown (‘The Big Gundown’) (2:23)
15. Love Theme from ‘Guns For San Sebastian’ (Reprise) (2:54)
16. Man With a Harmonica (‘Once Upon a Time in the West’) (3:31)
17. Farewell to Cheyenne (‘Once Upon a Time in the West’) (2:40)
18. Once upon a Time in the West (‘Once Upon a Time in the West’) (3:45)
19. La Ballata di Hank McCain (The Ballad of Hank McCain) (‘Machine Gun McCain’) (2:11)
20. Piume di Cristallo (‘The Bird with the Crystal Plumage’) (5:16)
21. Indagine Su un Cittadino al di Sopra di Ogni Sospetto (Main Title) (‘Investigation of a Citizen above Suspicion’) (3:29)
22. Cittá Violenta (Titoli) (‘The Family’) (2:26)
23. The Ballad of Sacco and Vanzetti, Pt. 2 (‘Sacco & Vanzetti’) (5:26)
24. Here’s to You (‘Sacco & Vanzetti’) (3:10)

CD2
01. Duck, You Sucker (Main Title) (3:38)
02. March of the Beggars (4:56)
03. Senza Motivo Apparente (4:23)
04. Pazzia da Lavoro (2:24)
05. Il Mio Nome È Nessuno (3:12)
06. Moses Theme (Main Title) (4:10)
07. Magic and Ecstasy (3:04)
08. Gli Scatenati (3:42)
09. Il Gatto (3:09)
10. Robodog (1:39)
11. Cavallina a Cavallo (4:20)
12. La Tragedia di un Uomo Ridicolo (2:16)
13. Chi Mai (5:07)
14. Sinfonia d’Una Cittá, Pt. II (4:50)
15. Cockeye’s Song (4:23)
16. On Earth as It Is in Heaven (3:52)
17. Al Capone (2:55)
18. The Untouchables (End Title) (3:11)
19. From American Sex Appeal to the First Fellini (3:27)
20. Tie Me Up! Tie Me Down! (2:45)
21. Act of Faith (3:14)

دانلود موسیقی متن فیلم The Ennio Morricone Anthology – A Fistful Of Film Music

دانلود موسیقی متن فیلم The Ennio Morricone Anthology – A Fistful Of Film Music

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *