ارسال پیامک بدون اجازه مشترک ممنوع شد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۷۰ خود، با توجه به گسترش ارائه خدمات محتوای پیامکی از طریق شبکه‌های ارتباطی، مصوبه قبلی خود در مورد مقررات ارائه این خدمات از سوی اپراتورهای موبایل را در چارچوب سیاست‌های تعیین‌شده در مصوبه شورای عالی فضایی، بازنگری کرد.

در این مصوبه، انواع خدمات پیامکی انبوه شامل پیامک‌های تبلیغاتی، اطلاع‌رسانی و اضطراری می‌شود که از طریق فرستنده مشخص با امکان ارسال بدون درخواست قبلی مشترک بر بستر شبکه‌های ارتباطی ارسال و بدون پرداخت هرگونه وجه از مشترک توسط مشترک دریافت می‌شود.

در همین حال انواع خدمات پیامکی ارزش افزوده نیز شامل پیامک‌های تراکنشی، استعلامی و پیامکی سایر (‌محتوایی نظیر خبر، فرهنگی و هنری، مذهبی، علمی و آموزشی، بهداشت و سلامت، مسابقات، بازی و سرگرمی) خواهد بود که مشترک بنا به درخواست خود، آن را دریافت کرده و اپراتور مجاز به دریافت هزینه آن است.

بر مبنای مقررات جدیدی که در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات آمده است، ارسال هرگونه خدمات پیامکی انبوه اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی و ارزش افزوده، بدون اخذ اجازه قبلی از مشترک ممنوع است.

راه‌اندازی سامانه انتخاب پیامک از سوی مشترک

بر این اساس اپراتور تلفن همراه موظف است برای دریافت اجازه از مشترک، نسبت به ایجاد و ارائه سامانه‌ای با قالب واحد برابر ضوابط اعلامی رگولاتوری اقدام کند.

همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شده حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، ضوابط و قالب سامانه مذکور را تعیین و به اپراتور‌ها ابلاغ کند.

در همین حال اپراتورها نیز موظف‌اند حداکثر یک ماه پس از ابلاغ ضوابط سامانه توسط رگولاتوری، نسبت به پیاده‌سازی و راه‌اندازی سامانه مذکور اقدام کنند. این سامانه باید قابل دسترس و استفاده برای همه مشترکان باشد.

پس از راه‌اندازی و فراگیری سامانه اشاره‌شده، بنا بر تشخیص و ابلاغ رگولاتوری، این سامانه می‌تواند جایگزین سایر سامانه‌های قبلی نظیر سامانه ۸۰۰ شود.

مقررات خاص برای ارسال پیامک‌های اضطراری

بر مبنای مقررات مصوب، ارسال خدمات پیامکی انبوه اضطراری تابع دستورالعملی که رگولاتوری تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد رسید، بوده و اپراتور یا مشترک نمی‌توانند مانع ارسال یا دریافت خدمات پیامکی انبوه از نوع اضطراری شوند.

در تبصره دیگر این مصوبه، آمده است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این مصوبه، ملزم به تدوین دستورالعمل تعیین حدود و ثغور شرایط بحران و اضطرار و مراجع ذی‌ربط جهت طرح و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود.

تأییدیه مشترک لازمه‌ی پیامک‌های تراکنشی

از سوی دیگر، اپراتور موظف است در ارسال خدمات پیامکی ارزش افزوده تراکنشی نسبت به اخذ تأییدیه‌ی از مشترک اقدام کند. همچنین دریافت تأییدیه مجدد از مشترک در تمدید ارائه این خدمات ضروری است. ضوابط و نحوه اخذ تأییدیه توسط رگولاتوری تعیین و ابلاغ خواهد شد.

در همین حال در ارسال خدمات پیامکی ارزش افزوده استعلامی، ارسال پیامک به مشترک برای هر پیامک صرفا بر اساس درخواست مشخص مشترک باید صورت گیرد.

الزام مجوز وزارت ارتباطات برای پیامک‌های ارزش افزوده

ارائه‌کنندگان خدمات پیامکی ارزش افزوده سایر نیز باید در زمان عقد قرارداد با اپراتور و ارائه خدمت، مجوز معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به ارائه کننده خدمت ارتباطی (اپراتور) ارائه کنند. رعایت این بند برای اپراتور ارائه‌کننده خدمت پیامکی ارزش افزوده سایر، نیز الزامی است.

تأمین شرایط این بند برای آن دسته از ارائه‌کنندگان خدمات پیامکی ارزش افزوده سایر که از قبل اقدام به عقد قرارداد با اپراتور و ارائه خدمت کرده‌اند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه الزامی است.

پیامک انبوه؛ رایگان

مطابق با این مصوبه، خدمات پیامک انبوه برای مشترکان رایگان و بدون پرداخت هرگونه هزینه است.

تعرفه خدمات ارزش افزوده پیامکی استعلامی و تراکنشی، با پیشنهاد شخص حقوقی ذی‌ربط ارائه‌کننده خدمت پیامکی مربوطه به سازمان رگولاتوری و پس از بررسی سازمان و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین خواهد شد.

اشخاص حقوقی ارائه‌کننده خدمات استعلامی موظف‌اند، تأییدیه لازم را درباره تعرفه‌های فعلی خدمات خود، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه دریافت کنند. اپراتورها هم موظف‌اند در این خصوص اطلاع‌رسانی کافی را به اشخاص حقوقی ارائه‌کننده خدمات پیامکی استعلامی طرف قرارداد انجام دهند.

تعرفه خدمات ارزش افزوده پیامکی سایر بر اساس شرایط بازار تعیین می‌شود. به‌منظور رعایت حقوق مصرف‌کننده، شروع ارائه خدمات الزاماً باید پس از اطلاع‌رسانی به مشترک و اخذ تأیید از وی در رابطه با تعرفه و سایر شرایط هر خدمت باشد و ارائه‌کننده خدمات پیامکی موظف است تا با اخذ تأییدیه مجدد از مشترک نسبت به اطلاع مشترک از هزینه و سایر شرایط هر خدمت اطمینان حاصل کند.

ارائه‌کنندگان خدمات پیامکی و اپراتورها می‌توانند نسبت به اتخاذ روش‌های مناسب جهت تشویق مشترکان به دریافت خدمات پیامک انبوه و یا خدمات ارزش افزوده سایر با لحاظ اطلاع‌رسانی کافی در رابطه با روش‌های تشویقی به مشترک و اخذ تأییدیه از وی اقدام کنند.

توقف ارسال پیامک‌های انبوه از سرشماره‌های شخصی

همچنین اپراتورها موظف‌اند پس از اخذ تأییدیه‌های لازم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هریک از خدمات پیامکی ارزش افزوده پیامکی و انبوه را از محدوده‌های ‌شماره‌گذاری معین و متمایز (سرشماره مشخص) قابل تشخیص برای مشترکان ارسال کنند.

از سوی دیگر اپراتورها موظف‌اند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، سامانه تشخیص ارسال پیامک انبوه از طریق شماره‌های شخصی که عموما از طریق SIMBox ارسال می‌شوند را برابر ضوابط ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه‌اندازی و ارسال این‌گونه پیامک‌ها را در شبکه خود متوقف کنند.

اپراتور و کلیه طرفین قراردادهای آن‌ در ارائه خدمات پیامکی به مشترکان، ملزم به رعایت قواعد و مقررات بی‌طرفی خواهند بود.

اپراتورها موظف‌اند تا دسترسی لازم به سامانه‌های خود و سامانه‌های ارائه‌کنندگان خدمات پیامکی طرف قرارداد را برای نظارت بر اجرای این مصوبه برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی فراهم کنند.

برخورد با اپراتورهای متخلف در دستورالعمل خدمات پیامکی

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تأکید کرده که تخلف از هریک از مفاد این مصوبه و دستورالعمل‌های مرتبط با آن‌ که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ خواهد شد، نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور محسوب و با آن برابر مقررات و مفاد پروانه برخورد خواهد شد.

بر این اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است هر سه ماه گزارشی از نتایج اجرای این مصوبه را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کند و این مصوبه که از هم‌اکنون لازم‌الاجرا است، جایگزین مصوبه شماره ۱ جلسه ۱۴۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد شد.

تانی کال

مهر

برچسب‌ها
insta-tanikal

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *