” Breakeven ” داستان مردی است که به خاطر از دست دادن رابطه اش به شدت عذاب می کشد. اوضاع از یک جدایی ساده وخیم تر هم شده چون کسی که دوستش می داشته حالا با کسی دیگر است. خواننده یا شخصیت اصلی آهنگ همچنان با غم طاقت فرسای رفتن او دست و پنجه نرم می کند.

Breakeven:


 

ترجمه متن آهنگ و بررسی:

I’m still alive but I’m barely breathing

هنوز زنده ام اما به سختی نفس می کشم

( رابطه شان به پایان رسیده و این از درون برایش بسیار دردناک است. شاید همچنان امید داشته باشد. اسیر ذهن خود شده. شاید در فکر این باشد که خودش را بکشد و یا ممکن است دیگر علاقه ای به زندگی نداشته باشد طوری که به زور نفس می کشد. )

Just praying to a God that I don’t believe in

به خدایی دعا می کنم که باورش ندارم

( به خاطر بازگرداندن او هر کاری می کند از جمله دعا کردن. او امید دارد این دعاها برایش آرامش به همراه بیاورند. مشخص است که قبل از تجربه این شکست عشقی چنین کاری را نمی کرده. انسان ها معمولا در مواقع دشواری به خدا پناه می برند. )

Cause I got time while she got freedom

Cause when a heart breaks no it don’t break even

چون در حالی که او آزادی دارد من وقت دارم

چون وقتی یک قلب می شکند مساوی نمی شکند

( در حالی که او آزاد است و دل شکستگی رویش سنگینی نمی کند شخصیت اصلی آهنگ با کلی زمان تنها مانده، زمان هایی که صرف دلتنگی و عذاب کشیدن می کند. منظور از اینکه یک قلب به صورت مساوی نمی شکند این است که خودش از پایان این رابطه در حال عذاب کشیدن است در حالی که طرف مقابل هیچ تاثیر منفی ندیده. )

Her best days will be some of my worst

بهترین روزهای او بدترین روزهای من است

( این قسمت به حقیقتی اشاره دارد که در پایان بیشتر روابط یک نفر دلشکسته است در حالی که طرف دیگر هیچ تاثیری نمی بیند. شخصیت اصلی از درون در حال مرگ است و به سختی روزهایش را از سر می گذراند. اما در مقابل کسی که عاشقش بوده به نظر هیچ مشکلی ندارد و روزهای خوبی را سپری می کند. )

She finally met a man that’s gonna put her first

او بالاخره مردی را پیدا کرده که در اولویت قرارش می دهد

( به نظر شخصیت اصلی آهنگ کسی که در موردش می خواند را در اولویت قرار نمی داده و همین منجر به پایان رابطه شان شده. حالا او با کسی است که برایش در اولویت است و شخصیت اصلی بابت این موضوع خود را سرزنش می کند. )

While I’m wide awake she’s no trouble sleeping

در حالی که من کاملا بیدارم او مشکلی با خوابیدن ندارد

( شخصیت اصلی از غمه این جدایی خوابش نمی برد اما در مقابل ماجرا متفاوت است. )

Cause when a heart breaks no it don’t breakeven

Even… no

چون وقتی یک قلب می شکند مساوی نمی شکند

مساوی… نه

( در پایان یک رابطه همیشه کسی هست که بیشتر آسیب می بیند و در این مورد شخصیت اصلی کسی است که بیشترین ضربه را خورده. حتی می توان این قسمت را چنین تعبیر کرد که قلبش ناقص شده و هرگز دیگر کامل نخواهد شد چون یک قطعه از آن کنده شده. )

What am I supposed to do when the best part of me was always you?

چه کاری باید بکنم وقتی بهترین بخشم همیشه تو بودی؟

( اون برایش در زندگی بهترین چیز بوده و حالا که رفته توان انجام هیچ کاری را ندارد. حالا می پرسد که با زندگیش چکار کند. بدون این دختر هیچ هدفی ندارد و خیلی صریح می پرسد بدون او چکار کند؟ )

And what a

m I supposed to say when I’m all choked up and you’re ok?

چه باید بگویم وقتی دارم خفه می شوم و تو خوبی؟

( حرفی بر زبانش نمی آِد چون این جدایی در حال نابود کردنش است. چیزی که بیشتر از همه چیز آزار دهنده است تاثیر نگرفتن طرف مقابل از این جدایی است. )

I’m falling to pieces, yeah

I’m falling to pieces

من در حال تکه تکه شدنم

در حال تکه تکه شدنم

( بعد ازاین رابطه قلبش شکسته او این شکستگی را به کل بدنش ربط می دهد و خود را در حال از هم پاشیدن تصور می کند. بدون عشقش نمی تواند روی زندگیش کنترل داشته باشد. این جدایی مانند زلزله او را خراب و ویران کرده. )

They say bad things happen for a reason

But no wise words gonna stop the bleeding

می گویند اتفاقات بد بنا به دلیلی رخ می دهند

اما هیچ جمله خردمندانه ای نمی تواند جلوی خونریزی را بگیرد ( غم و اندوه )

( راهنما های زیادی وجود دارد که ادعا می کنند می توانند به بهبود دلشکستگی افراد کمک کنند. همچنین در چنین مواقعی افراد سعی می کنند با سخنانی خردمندانه حالتان را بهتر کنند اما هیچکدام نمی تواند جلوی غم و اندوه شخصیت اصلی را بگیرد. )

Cause she’s moved on while I’m still grieving

چون در حالی که من محزون هستم او به زندگیش ادامه می دهد

( تاثیر روی هر دو طرف یکسان نبوده یکی از پا افتاده در حالی که دیگری به راهش ادامه می دهد. )

And when a heart breaks no it don’t breakeven even even

… no

وقتی یک قلب می شکند مساوی نمی شکند

نه…

What am I gonna do when the best part of me was always you?

And what am I supposed to say when I’m all choked up and you’re ok?

I’m falling to pieces, yeah

I’m falling to pieces, yeah

I’m falling to pieces

(One still in love while the other one’s leaving)

I’m falling to pieces

(Cause when a heart breaks no it don’t break even)

چه کاری باید بکنم وقتی بهترین بخشم همیشه تو بودی؟

چه باید بگویم وقتی دارم خفه می شوم و تو خوبی؟

من در حال تکه تکه شدنم

من در حال تکه تکه شدنم

من در حال تکه تکه شدنم

( یکی هنوز عاشق است در حالی که دیگری رفته )

من در حال تکه تکه شدنم

(چون وقتی یک قلب می شکند مساوی نمی شکند )

Oh, you got his heart and my heart and none of the pain

آه، تو قلب او و من را داری بدون هیچ دردی

( اوضاع برای شخصیت اصلی آهنگ به بدترین شکل پیش می ود کسی که عاشقش بوده حالا بلافاصله پس از جدایی وارد رابطه ای دیگر شده. برایش قابل قبول نیست که ببیند خودش چنین زجری می کشد اما او بدون هیچ مشکلی به زندگی ادامه می دهد. قلبش هنوز با اوست در حالی که او قلب دیگری را بدست آورده. )

You took your suitcase, I took the blame

تو چمدانت را برمی داری، من تقصیر را

( عشقش هر آنچه داشته را برداشته و برده و حالا او مانده و احساس گناه از اینکه چرا گذاشته چنین اتفاقی بیفند. )

Now I’m tryna make sense of what little remains, oh

حالا من سعی می کنم از آنچه باقی مانده چیزی معنا دار بسازم، آه

( سعی می کند با آنچه از رابطه باقی ماند قطعات را دوباره کنار هم بازگرداند اما نمی تواند. چون قلبش به هزاران تکه تبدیل شده. )

Cause you left me with no love and no love to my name

چون تو مرا بدون عشق و بدون عشق به نامم رها کردی

( عشق او را رها کرده و تمام عشقش را نیز با خود برده. هر آنچه داشته به او داده اما کافی نبوده. )

I’m still alive but I’m barely breathing

Just prayed to a God that I don’t believe in

Cause I got time while she got freedom

Cause when a heart breaks no it don’t break

No it don’t break no it don’t break even no

هنوز زنده ام اما به سختی نفس می کشم

به خدایی دعا می کنم که باورش ندارم

چون در حالی که او آزادی دارد من وقت دارم

چون وقتی یک قلب می شکند مساوی نمی شکند

نه نمی شکند نه مساوی نمی شکند

What am I gonna do when the best part of me was always you?

And what am I supposed to say when I’m all choked up that you’re ok?

I’m falling to pieces, yeah

I’m falling to pieces, yeah

I’m falling to pieces

(One still in love while the other one’s leaving)

I’m falling to pieces

(Cause when a heart breaks no it don’t break even)

چه کاری باید بکنم وقتی بهترین بخشم همیشه تو بودی؟

چه باید بگویم وقتی دارم خفه می شوم و تو خوبی؟

من در حال تکه تکه شدنم

من در حال تکه تکه شدنم

من در حال تکه تکه شدنم

( یکی هنوز عاشق است در حالی که دیگری رفته )

من در حال تکه تکه شدنم

(چون وقتی یک قلب می شکند مساوی نمی شکند )

Oh it don’t break even no

Oh it don’t break even no

Oh it don’t break even no

آه نه مساوی نمی شکند

آه نه مساوی نمی شکند

آه نه مساوی نمی شکند

bedunim

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *