بسیاری از ایرانی ها آهنگ Callin’ U را با نام im calling you می شناسند و فکر می کنم تمام کسانی که این آهنگ را شنیده اند یک بار هم از آن برای زنگ گوشی همراه خود استفاده اش کردند. Callin’ U دهمین آهنگ از آلبوم ” Closer Than Veins ” گروه Outlandish است. آهنگ در واقع شعری عاشقانه است خطاب به کسی که دوستش دارند و یا حتی خدا ( یاد دبیر ادبیات افتادم! ). امیدوارم با این آهنگ نوستالوژیک و ترجمه آن خاطرات خوبی برایتان زنده شود.

Callin’ U:

ترجمه متن آهنگ و بررسی:

I’m callin’ you
With all my goals, my very soul
Ain’t fallin’ through
I’m in need of you
The trust in my faith
My tears and my ways is drowning so

تو را صدا می زنم

با تمام اهدافم، تمام وجودم

سقوط نکرده ام؟

من به تو نیاز دارم

اعتماد به ایمانم

اشکهایم و راه هایم غرق شده اند

( در شرایط بدی قرار دارد و امیدش از همه چیز قطع شده است و عشقش را صدا می زند چون عقیده دارد تنها راه نجاتش او است. در اینجا می توان کسی را که صدا می زند خدا نیز دانست چون انسان در بد

ترین شرایط از خدا کمک می خواهد. )

I cannot always show it

But don’t doubt my love

نمی توانم همیشه نشانش دهم

اما به عشقم شک نکن

( هر رابطه ای پستی و بلندی هایی دارد و در این میان مشغله ها ممکن است طوری نشان دهد که یکی از دو طرف بی تفاوت است. شخصیت اصلی آهنگ در چنین شرایطی قرار گرفته اما از عشقش می خواهد بداند در هر شرایطی همچنان عاشق اوست. )

‘m callin’ you (I’m callin’)

With all my time and all my fights

In search for the truth

Tryin’ to reach you

See the worth of my sweat

My house and my bed

I’m lost in sleep

تو را صدا می کنم ( صدا می کنم )

با تمام زمانم با تمام درگیری هایم

در جستجوی حقیقت

سعی می کنم به تو برسم

ارزش تلاش هایم را ببین

خانه ام و تخت خوابم

در خواب گم شده ام

( تمام زمان و داشته هایش را صرف یافتن او کرده است و همچنان صدایش می زند تا پیدایش کند. می خواهد در مقابل او نیز تلاش هایش را ببیند. )

I will not be false in who I am

As long as I breathe

در اینکه چه کسی هستم اشتباه نمی کنم

تا زمانی که نفس می کشم

( تا زمانی که زنده است خودش می ماند و سعی نمی کند کپی کسی دیگر باشد. )

Oh, no, no

I don’t need nobody

And I don’t fear nobody

I don’t call nobody but you

My One & Only

I don’t need nobody

And I don’t fear nobody

I don’t call nobody but you

All I need in my life

آه، نه، نه

به کسی نیاز ندارم

و از کسی نمی ترسم

کسی را جز تو صدا نمی کنم

بهترینِ من

به کسی نیاز ندارم

و از کسی نمی ترسم

کسی را جز تو صدا نمی کنم

تمام نیاز من در زندگی

( این قسمت آهنگ را بیشتر از دیگر قسمت ها می توان به خدا ربط داد. در واقع گرایش آهنگ به خدا بیشتر است تا به کسی که عاشقش است. از کسی جز او نمی ترسد و جز او از کسی کمک نمی خواهد. One & Only نیز به یکتایی و بهترین بودن اشاره دارد. )

I’m callin’ you
When all my joy
And all my love is feelin’ good
Cuz it’s due to you
See the time of my life
My days and my nights
Oh, it’s alright
Cuz at the end of the day
I still got enough for me and my

تو را صدا می زنم

وقتی تمام شادیم

و تمام عشقم حسِ خوبی دارد

به خاطر تو است

ببین زمان زندگیم را

روزها و شب هایم را

آه، اشکالی ندارد

چون در پایان روز

همچنان به اندازه کافی برای من و خودم دارم

( عامل تمام شادی، عشق و احساس خوبی که دارد را او می بیند. )

I’m callin’ you (still callin’)

When all my keys

And all my bizz

Runs all so smooth

I’m thankin’ you

See the halves in my life

My patience, my wife

With all that I know

Oh, take no more than I deserve

Still need to learn more

تو را صدا می زنم ( همچنان صدا می زنم )

وقتی تمام کلیدهایم

تمام کارهایم

همگی نرم کار می کنند

از تو متشکرم

شریک هایم در زندگی را ببین

صبرم، همسرم

با تمام آنچه می شناسم

آه، بیشتر از آنچه استحقاقش را دارم دریافت نمی کنم

همچنان به بیشتر آموختن نیاز دارم

( روی دور بودن تمام کارهایش را به خاطر او می داند از این بابت متشکر است. )

Oh, no, no

I don’t need nobody

And I don’t fear nobody

I don’t call nobody but you

My One & Only

I don’t need nobody

And I don’t fear nobody

I don’t call nobody but you

All I need in my life

آه، نه، نه

به کسی نیاز ندارم

و از کسی نمی ترسم

کسی را جز تو صدا نمی کنم

بهترینِ من

به کسی نیاز ندارم

و از کسی نمی ترسم

کسی را جز تو صدا نمی کنم

تمام نیاز من در زندگی

Our relationship, so complex

Found you while I was headed straight for hell in quest

رابطه ما، خیلی پیچیده است

زمانی تو را یافتم که مستقیم در جستجوی جهنم بودم

( در بدترین شرایط او را پیدا کرده )

You have no one to compare to

Cause when I lie to myself it ain’t hidden from you

هیچکس نیست که با تو قابل مقایسه باشد

چون وقتی به خودم دروغ می گویم از تو پنهان نمی ماند

( مطمئنا صحبت از خدا است. غیر قابل مقایسه بودن و پنهان نبودن دروغ ها از او همگی این را می گویند. )

I guess I’m thankful

Word on the street is you changed me

It shows in my behaviour

Past, present, future

Lay it all out

Found my call in your house

And let the whole world know what this love is about

فکر کنم باید سپاسگذار باشم

تو مرا تغییر دادی ( قسمت اولش برای من نامفهوم بود اگر شما متوجه می شوید کمک کنید! )

( این تغییر ) خودش را در رفتارم نشان می دهد

گذشته، حال، آینده

همه را دور بریز

صدایم را در خانه تو پیدا کردم

و اجازه بده کل دنیا بدانند این عشق درباره چیست

( تمایل معنای این قسمت نیز بیشتر به سمت خدا است. رو به تاریکی میرفته که خدا نجاتش داده، او را تغییر داده و این در رفتارش پیداست. حتی صحبت از خانه خدا که برای ما مسجد است نیز شده است. )

بسیار خب در این قسمت میرسیم به دوستی که لاتین رپ می خواند و از آنجا که بدونیم دوست ندارد جایی از آهنگ برایتان نامفهوم باقی بماند این قسمت را هم ترجمه کردیم.

Yo te quiero, te extraño, te olvido
Aunque nunca me has faltado, siempre estas conmigo

من عاشقت هستم، دل برایت تنگ شده، فراموشت کرده ام

حتی با اینکه هرگز مرا نا امید نمی کنی و همیشه کنارم هستی

( عشق واقعی یعنی همین او کنارش نیست اما همیشه هوایش را دارد و مواظبش است. )

Por las veces que he fallado y las heridas tan profundas

Mejor tarde que nunca para pedirte mil disculpas
Estoy gritando callado yo te llamo, te escucho, lo intento
De ti yo me alimento
Cuando el aire que respiro es violento y turbulento
Yo te olvido, te llamo, te siento

برای تمام آن زمان هایی که من شکست خوردم و عمیقا به تو آسیب زدم

دیر کردن بهتر از این است که هرگز هزار بار از تو عذر خواهی نکنم

بی صدا فریاد می زنم، تو را صدا می زنم به تو گوش می دهم، تلاش می کنم تو پربارم کنی

وقتی هوایی که من تنفس می کنم خشن و یاغی است

تو را فراموش می کنم، صدایت می زنم، حست می کنم

Oh, no, no

I don’t need nobody

And I don’t fear nobody

I don’t call nobody but you

My One & Only

I don’t need nobody

And I don’t fear nobody

I don’t call nobody but you

All I need in my life

آه، نه، نه

به کسی نیاز ندارم

و از کسی نمی ترسم

کسی را جز تو صدا نمی کنم

بهترینِ من

به کسی نیاز ندارم

و از کسی نمی ترسم

کسی را جز تو صدا نمی کنم

تمام نیاز من در زندگی

bedunim

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *