نام فیلم فروش امروز بودجه – million فروش کل تعداد روز  موسیقی متن تریلر
Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales $20,284,000 $230 $43,679,000 2 موسیقی متن تریلر
Guardians of the Galaxy Vol. 2 $7,814,000 $200 $326,451,927 23
موسیقی متن تریلر
Baywatch $6,600,000 $69 $16,936,514 3 موسیقی متن تریلر
Alien: Covenant $3,900,000 $97 $53,722,181 9 موسیقی متن تریلر
Everything, Everything $2,165,000 $10 $19,596,113 9 موسیقی متن تریلر
Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul $1,665,000 $22 $12,121,961 9 موسیقی متن تریلر
Snatched $1,465,000 $42 $38,804,625 16 موسیقی متن تریلر
King Arthur: Legend of the Sword $1,230,000 $175 $32,760,202 16
موسیقی متن تریلر
The Boss Baby $660,000 $125 $168,332,190 58 موسیقی متن تریلر
Beauty and the Beast 2017 $649,000 $160 $499,999,435 72 موسیقی متن تریلر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *