نام فیلم فروش امروز بودجه – million فروش کل تعداد روز  موسیقی متن تریلر
Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales $4,250,754 $230 $89,573,704 6 موسیقی متن تریلر
Baywatch $1,646,716 $69 $31,894,345 7 موسیقی متن تریلر
Guardians of the Galaxy Vol. 2 $1,611,729 $200 $344,334,646 27
موسیقی متن تریلر
Alien: Covenant $953,638 $97 $62,483,189 13 موسیقی متن تریلر
Everything, Everything $602,313 $10 $24,450,339 13 موسیقی متن تریلر
Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul $413,681 $22 $16,252,901 13 موسیقی متن تریلر
Snatched $380,996 $42 $42,251,270 20 موسیقی متن تریلر
King Arthur: Legend of the Sword $335,468 $175 $35,781,225 20
موسیقی متن تریلر
The Boss Baby $192,448 $125 $170,135,002 62 موسیقی متن تریلر
Beauty and the Beast 2017 $157,247 $160 $501,352,470 76 موسیقی متن تریلر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *